fbpx Ръст на пътуванията в страната | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст на пътуванията в страната

Ръст на пътуванията в страната

Проведената кампания за насърчаване на вътрешния туризъм на Министерството на туризма е достигнала планирания обхват от над 2 млн. души и е допринесла за диверсификацията на пътуванията по сезони и повишаване информираността за България като целогодишна туристическа дестинация. Това показва окончателният доклад  на екипа за изпълнение на проекта, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., който бе представен днес. Оценката на ефикасността на кампанията е направена от агенция ЕСТАТ, които също презентираха данните от проведените изследвания.

Над 300 хил. души са посетили поне един от обектите, включени в обхвата на кампанията, а сред косвените резултати от нея е и регистрираното увеличение на почивалите в страната българи, които за последните 12 месеца достигат повече от 3 млн. души. Кампанията е повишила и информираността за 50-те малко познати туристически обекта (ръст от над 14%) и е провокирала интерес към конкретни дестинации в България – делът на българите с намерение за почивка, които имат интерес към конкретни дестинации нараства до 62% (ръст от 4%). Кампанията има и видим принос и в диверсификацията на търсенето по сезони – броят на лицата, пътували в страната в неактивните сезони в последните 12 месеца нараства. Също така, по данни на НСИ, в периода на кампанията, нараства и броят на нощувките, осъществени от българи. Налице е и трайно положително отношение към страната като туристическа дестинация и кампанията е повлияла върху намеренията за пътуване в България в следващите 12 месеца.

Реализираните дейности по проекта се финансират по проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Общата му стойност е около 3 млн. лв., като за същинската кампания са инвестирани около 2 млн. лв. Изпълнението на проекта през годините е било забавено, като в края на  2014  г. екипът на Министерството на туризма ускори всички процедури, за да го реализира и за да не допусне загуба на европейското финансиране. Изпълнението на комуникационната кампания протече в рамките на 8 месеца, в периода януари 2015 – август 2015 година.

Проектът  обхваща  дейности за насърчаване дела на българските туристи на вътрешния пазар, намаляване на сезонността и териториалната концентрация на туризма и по-равномерното разпределение на ползите от туристическата дейност. Проектът е от третия програмен период на ОП „Регионално развитие“ и е продължение на проекта „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България“ от първия й период.

Осъществената рекламна кампания включва редица компоненти – телевизионни предавания, рубрики, клипове, публикации в медиите, външна и интернет реклама. В кампанията са използвани само националните телевизии, а в интернет са постигнати над 7 млн. импресии.