Ще финансират проекти, свързани с иновации в предприятията

52 кандидати са класирани за получаване на държавна субсидия на обща стойност близо 10 млн. лева от Националния иновационен фонд (НИФ). Сред тях са 46 научноизследователски развойни проекти и 6 проекта за техническа осъществимост.
Заместник-министърът и председателят на Управителния съвет на НИФ Анна Янева приветства бенефициентите и подчерта, че правителството има целенасочена политика по отношение на малкия и средния бизнес, развитието на иновациите и изрази надежда, че тази политика ще продължи и занапред.
Общо 152 проектни предложения бяха представени в рамките на Седма сесия, обявена на 1 февруари т.г.

Одобрените 52 проекта обхващат 10 сектора: машиностроене, електроника и електротехника, фармация, хранително-вкусова промишленост, ИКТ в сферата на предприятията, творчески индустрии и др.
От своето създаване до настоящия момент Фондът успя да се утвърди като успешна практика в България и наистина добре работеща финансова схема, която е призната и от Европейската комисия. Съвсем наскоро приключи мониторингът от страна на ЕК на НИФ, който потвърди наличието на стабилни и ефективни контролни механизми в ИАНМСП.

Представителят на фирма Пролет ЕООД предложи на присъстващите да посетят производственото предприятие и да се запознаят с резултатите на вече изпълнените със субсидиите на НИФ проекти. Искам да дойдете и да видите една моя мечта, реализирана благодарение на Националния иновационен фонд, отправи покана Пламен Цонев.

 

Facebook comments