fbpx Силен растеж на инвестиционния пазар през 2014 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Силен растеж на инвестиционния пазар през 2014 г.

Силен растеж на инвестиционния пазар през 2014 г.

Обемът на инвестициите в бизнес имоти в България от началото на годината до края на септември възлиза на почти 100 милиона евро, отчете консултантската компания Forton. Парцелите и офис площите са едни от динамичните сегменти, но се запазва и силният инвеститорски интерес към търговски площи и хотели.

Отчетени са сделки на стойност 98,7 млн. евро, с 60% повече от същия период на 2013 г. (61,9 млн. Евро). Очакванията на инвеститорите за доходността от офиси намаляват от 9,25% на 9,00% в третото тримесечие вследствие на по-убедителното възстановяване на наемния пазар и наличието на топ сгради с пълна заетост. Намаляването на доходността е следствие на намалялото усещане за риска, коментират специалисти. При ценообразуването купувачите стъпват на високата заетост на най-добрите имоти и на потенциала за увеличаване на приходите при замяна на наематели. В първите сделки с големи качествени офис сгради доходността би могла да падне и под 9%.

Forton отчита ръст при сделките с всички видове имоти, но активизацията е най-забележима на пазара на големи строителни парцели – общо 13 транзакции на стойност 29.1 млн. евро или 30% от общия отчетен обем. Най-голямата беше продажбата на имота за нереализирания мол „Форум София“ за 12.6 млн. евро на околовръстния път на София.