Система за просрочени междуфирмени вземания

Днес бе представена първата онлайн информационна система за просрочени междуфирмени вземания в България - DebtNet . Това е електронен масив, съдържащ актуални просрочени вземания и задължения на фирми в страната.

Члез системата ще се ускори процеса по събиране на просрочените вземания, като са даде публичност на проблема с неплатени задължения от страна на длъжника. Не се намесва във финансовите взаимоотношения между партньорите и юридически е съобразена със законовата рамка в България.

Всеки може да се ползва системата, като се регистира на www.debtnet.bg и заплатили съответната такса. Информацията, която съдържа, е актуална във всеки един момент и се поддържа от фирмите кредитори. Показва както току-що възникнали просрочия, така и дългогодишни несъбрани вземания, за които се водят съдебни дела, независимо от размера на сумата.