fbpx Споразумение за плана на Opel за бъдещето | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Споразумение за плана на Opel за бъдещето

Споразумение за плана на Opel за бъдещето

Мениджмънтът на Opel/Vauxhall и представители на служителите достигнаха предварително споразумение в подкрепа на плана за бъдещето на Opel.

Във фокуса на споразумението е разработването и въвеждането на нови продукти, като например, малък автомобил, позициониран под Corsa. За целта бе установен и пусков срок. Продуктовият план е основан на направеното през началото на февруари съобщение, че компанията ще инвестира 11 милиарда евро в нови продукти, алтернативни системи за задвижване и други инициативи, свързани с растежа на компанията.

Постигнато бе и споразумение за намаляване на разходите за трудови възнаграждения с 265 милиона евро в Европа, от които 176,8 милиона евро ще бъдат спестени само в Германия. В случай, че някой от планираните продукти не може да бъде реализиран, спестените средства ще бъдат поставени в специална набирателна сметка и ще бъдат върнати на служителите.
И двете страни се съгласиха, че Adam Opel GmbH ще бъде трансформирана в AG (Акционерно дружество).

И двете страни са наясно, че са необходими съкращения на работна ръка. Мерките ще бъдат приложени в зависимост от нуждите в различните отдели и заводи на компанията и съгласувани с представители на местните служители. След като процеса на преструктуриране приключи, ще се предотвратят принудителни уволнения за периода на споразумението.

Принципите на рамковото споразумение ще бъдат бързо приложени към всяка част от компанията. Те включват детайли, отнасящи се до схемата за печалби на служителите, както и отделен трудов договор, включващ гъвкави възможности за работа на смени в областта на инженеринга.

В Германия системата за намаляване на разходите включва следните елементи:

Еднократно плащане: Премахва се еднократното изплащане, покриващо периода от 1 май 2010 година до 30 март 2011 и възлизащо на брутната сума от 320 евро (120 евро бруто за стажанти).

Задържане на нивото на заплатите: Договорите с електрическата и металната индустрии през февруари 2010 година доведоха до планирано увеличение на заплатите от 2.7% от 1 април 2011 година. Това увеличение ще бъде отсрочено до 31 януари 2012 година.

Намаляване на коледните бонуси и тези за отпуск. Намаляването им ще е до 50 процента от сегашните.

Подобни договорености бяха постигнати и на други места в други европейски държави.
 

Facebook коментари