Срещаме ви с младия учител Росица Евлогиева

Срещаме ви с младия учител Росица Евлогиева

Срещаме ви с Росица Евлогиева, която е учител за първа година. Тя е част от част от фондацията „Заедно в час“, която има за цел да насърчава и подготвя млади хора да бъдат мотивиращи учители. Преподава икономически дисциплини и английски език 9-12-ти клас в СОУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина. Завършва средното образование в 79-то СОУ „Индира Ганди” и бакалавърската степен в ТУ София, специалност „Индустриален мениджмънт”.

Росица, защо днес има толкова много обвинения за обучението в училищата, че не се подготвят млади хора с нужното образование?

- В днешно време сухата материя и информацията в учебниците не са достатъчни. Липсва или е много малка връзката между материала, начина и мястото, където той може да бъде приложен. От младия човек, завършил училище или университет, вече не се очакват само предметни знания. Високо търсени и ценени са меките умения, работа в екип, презентиране и адаптивност към новата среда. Тези елементи не са застъпени достатъчно в настоящото училищно образование, което води в голяма степен до разминаване в нуждите на пазара и кадрите, които излизат на него.

Къде е разликата в обучението преди 89 г. и сега?

- Разликата има своите положителни и отрицателни аспекти. От една страна, част от днешните ученици нямат този респект към образователната система, който е имало преди. Наблюдава се голяма промяна в отношението им не само към училището, но и към самия процес на учене. Това в голяма степен се дължи и на семейната среда. От друга страна, днес те имат много повече достъп до безброй източници, по-голямата част от които са абсолютно безплатни. Все повече ученици стават по-активни и осмеляващи се да опитат различни неща като конференции, състезания, клубове и други, които ги развиват като личности.

Скъсана ли е връзката според теб между бизнеса и училищата?

- През последните години се появиха все повече организации, състезания, инициативи, които целят да свържат учениците и хората от бизнеса. Това за мен означава, че връзката не е скъсана, но не е и толкова ясна и сигурна, колкото трябва да бъде.

Как се създават млади хора с предприемачески дух?

- На първо място е информираността. За да притежаваш предприемачески дух, трябва да си достатъчно добре информиран в различни области и да можеш да правиш връзки между отделни елементи. Друг основен фактор е мотивацията - да може човек да поддържа такова ниво, че да гори за идеята си, да я защитава и да е обективен към себе си и другите. Не на последно място – упоритост и вяра в собствените възможности.

Facebook коментари