fbpx Готови ли сте да бъдете лидери? Вижте какви умения трябва да притежавате! | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Готови ли сте да бъдете лидери? Вижте какви умения трябва да притежавате!

1. Комуникация. Като лидер трябва да сте в състояние ясно да обясните на служителите си всичко - от организационни цели до конкретни задачи. Лидерите трябва да овладеят всички форми на комуникация, включително персонални разговори, с отдела, с целия персонал, както и комуникация по телефона, електронната поща и социалните медии.
Голяма част от комуникацията включва слушане. Поради това лидерите трябва да установят постоянен поток от комуникация помежду си и техните служители или членове на екипа, чрез политика на отворени врати или редовни разговори с работниците. Лидерите трябва редовно да са на разположение, за да обсъждат въпроси, проблеми и тревоги със служителите.

2. Мотивация. Лидерите трябва да вдъхновяват своите служители, за да постигнат допълнителна мисия за своята организация. Само изплащането на заплатата обикновено не е достатъчно вдъхновение. Има редица други начини да мотивирате работниците си: демонстрирайте уважение към тях, адмирирайте и малките им постижения, дайте им нови отговорности, за да увеличите инвестициите си в компанията.

3. Делегиране. Лидерите, които се опитват сами да поемат твърде много задачи, рискуват да не се справят с тях. Те често се страхуват, че делегирането на задачи е признак на слабост, когато всъщност това е точно знак за силен лидер. Ето защо трябва да идентифицирате уменията на всеки от вашите служители и да му дадете задачи на базата на неговите умения. Чрез прехвърлянето на задачи можете да се съсредоточите върху други важни за вас отговорности.

4. Позитивност. Позитивното отношение може да разведри атмосферата в офиса. Чувството ви за самоирония, особено когато нещо не върви съвсем по плановете ще разведри работна среда, дори и в натоварени, стресиращи периоди. Освен това, точно в такъв момент попитайте служителите си дали вече са направили плановете си за ваканцията. Това създава положителна среда и служителите ще я усещат. Така ще бъдат по-склонни да полагат дори допълнителен труд, когато е необходимо.

5. Доверие. Служителите трябва да се чувстват комфортно, когато отиват при своя мениджър или лидер с въпроси и проблеми. Важно е да демонстрирате своето отношение - служителите ще имат доверие само на лидерите, които уважават. Като сте отворени и честни, ще насърчавате същата честност на вашите служители.

6. Творчество. Като лидер трябва да вземете редица решения, които нямат ясен отговор, затова трябва да можете да мислите извън рамките. Научите да тествате нетрадиционни решения или да се справяте с проблеми по нетрадиционни начини. Повечето служители ще бъдат впечатлени и вдъхновени от лидер, който невинаги избира безопасен, конвенционален път.

7. Ангажираност. Важно е лидерите да следват с това, което са съгласни да направят. Трябва да сте готови да работите допълнително, докато приключите задачата - служителите ви със сигурност ще отбележат този факт и много по-мотивирано ще следват вашия пример. По същия начин, когато обещавате награда или премия за дадена изпълнена задача, винаги я предоставяйте.  Лидерът не може да очаква от служителите да се ангажират с дадена дейност, ако той или тя не могат да направят същото.

8. Гъвкавост. В бизнеса винаги има неблагоприятните събития и промени в последния момент. Лидерите трябва да бъдат гъвкави, като приемат каквито и да са промените и да търсят креативно решение. По същия начин лидерите трябва да са отворени за предложения и обратна връзка със служителите. Ако те са недоволни, изслушайте ги и бъдете отворени за извършване на необходимите промени. Служителите ще оценят тази способност.

9. Отговорност. Лидерът отговаря за успехите и неуспехите на своя екип. Ето защо трябва да сте готови да приемете вината, когато нещо не върви добре. Ако служители видят, че обвинявате другите, ще изгубите тяхното уважение. Лидерският стол е горещ - приемете грешки и неуспехи, а след това търсете решения за подобрение.