fbpx Сътресенията на финансовите пазари крият рискове за растежа ни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сътресенията на финансовите пазари крият рискове за растежа ни

Според анализаторите на Райфайзенбанк (България) възстановяването на икономиката на България продължава да бъде крехко и силно зависимо от развитието на международната стопанска конюнктура. Нетният износ продължава да бъде основният фактор за подобрението на макроикономическите показатели на страната. Възстановяването на вътрешното търсене изостава от очакванията, а по отрасли икономическото развитие е неравномерно – промишлеността отбелязва добри темпове на нарастване на продукцията, главно поради доброто експортно търсене, докато при строителството сигнали за оживление не се наблюдават.
Очакванията са за малък икономически растеж от порядъка на 2-2,5% на годишна база за второто тримесечие на 2011 г.

Последните силни колебания на световните финансови пазари обаче, могат да доведат до забавяне на икономиките на основните търговски партньори на страната през следващите тримесечия. Ако това се случи, може да се очаква свиване на обемите на българския износ спрямо наблюдаваните през последните месеци равнища. Доколкото до момента износът е основният двигател за икономическото възстановяване, подобно развитие би се отразило негативно върху производствената активност на експортно ориентираните компании, както и върху пазара на труда. Това би предизвикало допълнителен спад на вътрешното търсене, който може да върне икономиката на страната обратно в рецесия.