fbpx Техническият университет в София ще има нова лаборатория | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Техническият университет в София ще има нова лаборатория

Факултета по приложна математика и информатика в Техническия университет в София ще има Нова модерна лаборатория. Целта е да подпомогне съвременното и качествено обучение на студентите в областта на Big Data, анализа на данни, извличането на информация от големи масиви от данни, разработването на математически модели, оптимизацията на технологични процеси, на пазарни стратегии и др. Модернизираната лаборатория разполага с 25 работни станции и вече може да се ползва от бакалаври, магистри и докторанти от всички катедри и специалности на Факултета.

Александър Ефремов, аналитик в Еxperian и доцент в Технически университет, катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“, е инициатор на проекта. „Работейки едновременно в сферата на бизнеса и на образованието, се сблъсквам ежедневно с несъответствието между реалните изисквания и нужди на бизнеса и нивото на знания на студентите в техническите специалности. Така, се зароди идеята да се опитам да подобря условията и качеството на образованието.”, коментира Александър. „Щастлив съм, че Еxperian и хората, работещи в компанията, подпомогнаха осъществяването на тази идея».

За проектът компанията предоставя 30 000 лв. за изграждането на лабораторията и подсигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нея. Също така компанията дава възможност на студентите безвъзмездно да ползват софтуерния продукт Model Development Studio (MDS), иновативен комплект от софтуерни инструменти, който предлага високопроизводителни аналитични услуги за широк кръг от бизнес приложения.