fbpx Текстилният бранш срещу сивата икономика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Текстилният бранш срещу сивата икономика

Международни специалисти в текстилния бранш ще се срещнат в София на 16-ти февруари по време на Международния форум „Излез на светло! Конкурентност срещу сива икономика.”, организиран от Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ).
Проблемът "сива икономика" е значителен в целия Балкански регион, затова основната цел на форума е да повиши осведомеността за реалната заплаха и възможните негативни последствия на бранш “Текстил и Облекло", както и тази на обществото, и да постави акцент на последиците в бъдеще.
Участие във форума са потвърдили работодатели, международни експерти от Австрия, Холандия и Германия, одиторски фирми, държавни институции, национални синдикати, изследователски организации и университети.
Сред темите, които ще се разискват са регулациите и изискванията за сектора, причини и ефекти на скритата заетост, корпоративна социална отговорност (КСО) и предимствата на социално отговорната компания, опазване на околна среда, добри международни практики, ефективност на законодателните мерки срещу неформалната икономика и др.