fbpx Търсят финансиране от ЕК за строителството на „София тех парк“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търсят финансиране от ЕК за строителството на „София тех парк“

Министeрството на икономиката е изпратило писмо до Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия за пре-нотификация на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на „София Тех парк“ по ОП „Конкурентоспособност“. При положителен отговор на комисията ще бъде осигурено европейско финансиране в размер на 83 млн. лева, което ще даде възможност за реалното започване на строителните работи.

Процедурата по пре-нотификация на безвъзмездната помощ по проекта, отпускана по оперативната програма, е стартирана през май 2013 г. До момента дейностите по разчистване на терена са приключени и инженеринговите договори са в процес на изпълнение.

От първостепенно значение за успешното реализиране на проекта е навременното получаване на становище на ЕК по пре-нотификацията. В този смисъл изпратеното днес писмо с отговори на последните поставени от ЕК въпроси, представлява ново стартиране на проекта. Това ще даде финансова възможност да се разгърнат същинските дейности по изграждане на физическата инфраструктура на научно-технологичния парк, което ще бъде реална «първа копка» на проекта.