fbpx Увеличава се софтуерът, осигуряващ защита на мобилните устройства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Увеличава се софтуерът, осигуряващ защита на мобилните устройства

 Доклад на IBM X-Force 2011 установява, че нарастват случаите на нарушаване на системите за сигурност на на мобилните устройства, както и че процентът на критичните атаки на сигурността се е утроил до този момент през 2011 година. Проучването посочва и тенденция за двойно увеличаване през 2011 г. на броя на софтуери, осигуряващи защита на мобилните устройства.
Докладът регистрира нови видове атаки на сигурността, които набират скорост през тази година. Според проучването те са:
• Екипи на професионалисти, чиято цел е събиране на важна информация и стратегическо разузнаване. Тези атаки често са наричани Advanced Persistant Threats (APTs);
• “Whailing” (китолов) - атака, с която се осигурява достъп до личните данни и информация на лица, разположени на високи постове в дадена компания
• Атаки от “hacktivist" групи, насочена към уеб-сайтове и компютърни мрежи; най-често имат политически цели, а не само финансова изгода
• Анонимните прокси сървър са се увеличили четири пъти за период от три години