fbpx Узбекистан - новата икономическа сила в централна Азия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Узбекистан - новата икономическа сила в централна Азия

Узбекистан - новата икономическа сила в централна Азия

През последните три години, когато спомена, че половината ми ангажименти като бизнес треньор и консултант са в Централна Азия, реакциите на хората показват тотална липса на информация или обединяване на всички под етикета “станове”. Може би единствено за Казахстан има бегла информация като богата и голяма държава.

А всъщност трите основни страни в региона са изключително интересни – затова с три поредни стетии ще ви представя Узбекистан, Казахстан и Киргизстан. Това са държави с политическа и икономическа стабилност, със сериозен бизнес потенциал, с все по-достъпни икономики и намаляващи рестрикции от страна на държавната администрация.

През последната година в този район на света се усеща нов повей, както в политически, така и в икономически план, а също така се засилват процесите на сътрудничество и достъпност между страните. Определено в това отношение основния двигател е новият президент на Узбекистан - Шавкат Мирзиев. Неговият активен график на посещения на съседните държави и контактите му с другите централноазиатски президенти доведе до редица инициативи от регионален характер. 

Може би ще се запитате какво нас ни касае това? Досега разработване на пазара на една от страните или инвестиция в нея практически не водеше до никакви възможности за навлизане в съседните пазари, докато в момента този процес е стартирал и възможностите се увеличават буквално с всеки следващ месец. Но нека разгледаме трите страни по отделно.

 

Узбекистан

След кончината на дълго управляващия първи президент на независим Узбекистан – Ислам Каримов, регионът трепереше относно икономическата сигурност в страната и реалната възможност за дестабилизация. Узбекистан граничи с всички други страни в района и с население от 32 милиона, което реално е над половината население в цяла Централна Азия. Тези факти определено поставят страната на първо място като фактор за стабилността в целия регион. Преходът беше осъществен мирно и новият президент се концентрира върху икономическите предизвикателства в държавата. Активността на правителството по отношение на реформите и създаването на свободни икономически зони в областните центрове е сериозен индикатор за опитите за въвеждане на реални промени. Друг важен момент е ограничаването на правомощията на органите на властта по отношение на своеволия към частни стопански обекти, както местни така и с чуждестранни инвестиции.

Но най-важната реформа, която касае чуждестранния бизнес в страната, е освобождаването на валутния режим. До момента компаниите практически нямаше как да купят свободно валута и съответно печалбите на компаниите се обезценяваха поради високата инфлация в Узбекистан. Давайки възможност за свободна конвертация, правителството развърза огромен потенциал за свободен внос на технологии, машини и потребителски стоки, както и възможността за експорт на узбекски стоки към други страни. България и българските продукти традиционно се приемат изключително добре, което е определено плюс за нас. Съществуващите културни различия не са така драстични, както със страните от Централна и Западна Европа и това дава още едно предимство и възможност България да стане основната врата за узбекския бизнес в Европейския съюз. Да не пропускаме, че за този мост се борят също така и Латвия, и Полша, оценявайки големия потенциал.

Страната става все по-интегрирана от логистична гледна точка и това дава възможност при потенциални инвестиции да се предприемат стъпки за национална и регионална дистрибуция и да се обхване целия потенциал на пазара. Като демография Узбекистан, а и другите страни от Централна Азия, създават изключително динамична демографска картина - голяма част от населението е младо, а семействата са с 3-4 деца, което води до много голям потенциал на пазара.

 

Република Узбекистан е разположен на територията й е 447 700 км2. Това е не само най-голямата страна в Централна Азия, но и единствената, която граничи с останалите пет - Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Афганистан и Туркменистан. Узбекистан е президентска република, начело на правителството стои президентът Шавкат Миризяев. Столицата е Ташкент, където живеят повече от 2 млн. жители, другите големи градове са - Самарканд, Наманган, Андижан и Бухара. Официалният език на държавата е узбекски, но се използва и руски.

 

Климатът в страната е континентален, като температурите през лятото могат да достигнат до 45 градуса, а през зимата до -20. Узбекистан е с преобладаващо младо население, около 34% от жителите са под 14 год. В голямата си част узбекистанците са мюсюлмани - 86%. Интересен факт е, че в района на Ферганската долина живеят и няколко хиляди българи, които в по-голямата си част са насилствено преселени след Втората световна война от Крим и Бесарабия.
Узбекистан е вторият в света износител на памук. Основните запаси от полезни изкопаеми на територията на страната са от природен газ и злато.