fbpx узбекистан | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

узбекистан

През последните три години, когато спомена, че половината ми ангажименти като бизнес треньор и консултант са в Централна Азия, реакциите на хората показват тотална липса на информация или обединяване на всички по
Фонда за подкрепа на износа на малките и средните предприятия в Ташкент, Узбекистан подписа споразумение с българската компания Another Point Adviser за откриване на мисия на фонда в Бълга
 „Българската страна е готова да реализира конкретни бизнес инициативи като обмен на бизнес посещения и провеждане на двустранни форуми.
Узбекистан проявява интерес за внос на български технологии за преработвателната, текстилната и фармацевтичната промишленост.
Съвременна приказка от 1001 нощи
След неколкократните посещения на различни региони и градове в Узбекистан, имах възможността да оценя уникалността на тази страна, автентичния им дух и огр
От 1-ви до 15-ти ноември български туроператори ще могат да посетят Узбекистан и да проучат възможностите за бизнес-партньорства. Разходите им за транспорт ще бъдат поети от узбекската страна.
От 1-ви до 15-ти ноември български туроператори ще могат да посетят Узбекистан и да проучат възможностите за бизнес-партньорства. Разходите им за транспорт ще бъдат поети от узбекската страна.
Узбекистан активно привлича инвестиции в промишленото производство и модернизацията на предприятия в сферата на хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, химическата промишленост, текстилът, фармацевтиката и др.