fbpx Виртуална социална академия за работодатели и работещи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Виртуална социална академия за работодатели и работещи

Днес беше представена Виртуалната социална академия, разработена от БТПП, която осигурява многобройни възможности за справки, самообучение и сигнали на работодатели и заети лица. Тя е достъпна на www.vsa.bcci.bg. Електронна й платформа събира на едно място цялата информация в областта на законодателството по трудовоправните и осигурителните отношения, необходима на работодатели и заети лица като предоставя и възможности за обратна връзка по тези въпроси чрез Дискусионния клуб.

Добри практики и полезни правни съвети са събрани в информационния бюлетин "Социални практики", който също може да бъде открит на портала. Сигнали за нарушени трудовоправни и осигурителни отношения ще могат да се подават чрез системата Helpdesk, която ще спомогне те да бъдат коректно обработени и правилно адресирани. Полезна информация за всички работещи и работодатели може да бъде открита в рубриката Online Самоинформиране. Виртуалната социална академия ще осигурява достъп до Кодекс по бизнес етика, както и до резултатите от анкети, засягащи познаването на законодателството, регулиращо трудовоправните и осигурителни отношения.