fbpx Връчиха наградите „Изобретател на годината” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Връчиха наградите „Изобретател на годината”

Патентното ведомство на Република България и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградата „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” в три категории:

В категория „Електротехника и електроника” бе отличен проф. дтн инж. Тони ДРАГОМИРОВ за изобретенията МОЩНОСТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА СТЪПАЛЕН РЕГУЛАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ С ДВЕ ВАКУУМНИ ДЪГОГАСИТЕЛНИ КАМЕРИ НА ФАЗА и ПРЕДИЗБИРАЧ ЗА СТЪПАЛЕН РЕГУЛАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ.

В категория „Машиностроене и строителство” наградата (статуетката „Изобретател” и грамота) получиха проф. д-р Костадин КОСТАДИНОВ, проф. д-р Пенка ГЕНОВА, доц. д-р Владимир КОТЕВ и доц. д-р Тихомир ТЯНКОВ за изобретението МИКРОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА МАНИПУЛАТОРИ.

В категория „Химия и биотехнологии” бе награден екип от изобретатели - Omar A. Al-Hartomy, Falleh Al-Solami, Ahmed D. Al-Ghamdi, проф. дтн инж. Николай ДИШОВСКИ,д-р инж. Петрунка МАЛИНОВА и Farid El-Tantawy за изобретенията: ЕЛЕКТРОПРОВОДИМ КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ и КОМПОЗИТ ЗА ПОГЛЪЩАНЕ И ЕКРАНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ

Иновативна фирма на 2015 г. стана „АМГ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, БОТЕВГРАД за патенти за технологии и конструкции на силициеви микроприбори, както и свързани с тях нови методи за измерване и контрол с високотехнологично приложение. Наградата връчи проф. Камен Веселинов – председател на Патентното ведомство.

Двама учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност.

Проф. дфн дтн Марин Ненчев работи в областта на лазерната техника и квантовата електроника. Притежател е на 37 авторски свидетелства и патенти за изобретения, част от които са реализирани в изследователска апаратура за експериментални проучвания във водещи чуждестранни научни центрове. Проф. д-р Аргир Живондов работи в областта на генетиката, селекцията и семепроизводството при овощните култури. Автор и съавтор на 21 нови овощни сорта. Сред тях са първите български сортове череши, създадени чрез ин витро метода ембриокултура.