Все повече българи помагат на непознати

Хората в България, които са помогнали на непознат в нужда се увеличават. Това показва Световният дарителски индекс 2014 (World Giving Index). Резултатите са оповестени от КАФ Великобритания (CAF UK) и българския й партньор Фондация „Помощ за благотворителността в България“.

Индексът се основава на проучвания в 135 страни, направени през последната година от Галъп. Той изследва три аспекта на дарителството: даряване на пари за благотворителност, доброволчество и помощ за непознат.

България запазва дарителския си индекс (19) от предходната година, но пада с осем места в класацията (от 118-то на 126-то място), тъй като в други страни проявите на щедрост са отбелязали растеж.

В България хората, които са помагали на непознат са нараснали с един процент - 37%. Това е най-високото равнище откакто страната ни участва в това проучване. Запазва се делът на хората, ангажирани с доброволческа дейност - 7%. Дарилите пари са намаляли с един процент спрямо предходната година и сега са 14%. За сравнение през 2011 г. са били 10%.

Спрямо десетте страни в Източна Европа, участвали в проучването, през 2013 г. България е последна. Унгария е на първо място, следвана от Беларус и Словакия.

Като цяло, Световният дарителски индекс показва, че все повече хора по целия свят даряват времето си на добри каузи и правят добро. В световен мащаб броят на хората, които са помогнали на непознат през 2013 г., се е увеличил с 226 милиона за година и 132 милиона души повече са били доброволци.
 

Facebook comments