fbpx За някои заблуди по просрочените кредити | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За някои заблуди по просрочените кредити

За някои заблуди по просрочените кредити

Кредитния пазар се раздвижва отново. Ако сте участник в него или точно сега идва момента, в който е крайно време да се обърнете към банките за финансово спасение, няколко полезни съвета ще са от полза.

“Имам просрочие по кредит, но искам да изтегля нов кредит, с който да ги погася”
Това е най-масовата „заблуда”, в която изпадат хората. Няма банка, която да отпусне такъв кредит и презумцията е много логична: Как банката да е сигурна, че няма де спрете и това плащане!? Добре е да търсите преструктуриране и/или обединяване на кредити преди да сте изпаднали в просрочие. В този случай банката ще е далеч по-сговорчива и при равни други условия ще ви влезе в положението. Масовата практика е да се обединяват кредитни карти в един потребителски или дори карти и потребителски в един ипотечен заем, чийто лихвени нива и срок са далеч по-изгодни от тези по потребителските такива. Респективно месечната вноска по така обединените кредити ще е далеч по-малка и поносима за семейния бюджет и не на последно място НЯМА ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЧЕРНИЯ СПИСЪК НА НЕКОРЕКТНИТЕ ПЛАТЦИ. За да изтеглите кредит, е необходимо: (1) да имате достатъчни доходи в домакинството, (2) да бъдете на постоянен трудов договор или да намерите поръчители и (3) да имате редовни текущи кредити и чиста кредитна история. Ако имате просрочие, опитайте се да направите кредита редовен – разгледайте приходите и разходите в домакинството, въведете финансови приоритети, забавете ненужните покупки.

”Не съм плащал вноските по кредита, защото банката не е коректна с мен”
Не съветваме никого да върви на „инат” на обслужващата си Банка, независимо колко „некоректна” е тя!? Прочетете внимателно всички точки в договора, преди да го подпишете. Макар и „късно” направете същото, ако вече сте го подписали. Консултирайте се ако има клаузи, които не разбирате и едва тогава, и задължително ПИСМЕННО отправете своите въпроси и/или възражения към Банката. Нашия съвет е да търсите решение на проблемите си колкото се може по рано! За хубаво или за лошо вашите проблеми са и проблем на Банката, така че винаги можете да намерите взаимноприемливо решение. Новите промени в закона за потребителския кредит осигуряват допълнителни законови защити в тази насока – най-малкото ви осигурява 14-дневен срок, в който може да се откажете от кредита, без да дължите такси или комисионни.
Ако по някаква причина не можете да се разберете с Банката, можете да се обърнете за консултация към адвокат или кредитен консултант, с чиято помощ да обобщите проблема. Като крайна мярка можете да се обърнете към "Банков наздор" на БНБ или към Комисия за защита на потребителите. Имайте предвид, че трябва да имате копие от всички ПИСМЕНИ документи, предмет на спора.

“Ще внасям по няколко вноски наведнъж, но не всеки месец”
99% от сделките на физически лица са с месечна погасителна вноска. Това означава, че трябва стриктно да спазвате както датата, така и размера на вноската, а в някои банки дори и номера на изрично посочената в договора сметка! В банковия софтуер е заложен график на този погасителен план и ако на фиксираната дата „машината” не намери сума равна или по-голяма на вноската ви по сметката обслужваща кредита ви, то автоматично излизате в ЗАКЪСНЕНИЕ и след първо число на следващия месец в ПРОСРОЧИЕ. В много случай това се случва дори ако по други ваши сметки в същата банка имате достатъчно пари за вноската. Накратко - всяко отклонение от подписания погасителен план е за Ваша сметка и освен наказателни лихви за просрочие вие, вече се „заклеймен” и като нередовен платец! Ако наистина ви е по-удобно да плащате няколко вноски наведнъж с някаква цикличност различна от месец, то имате право да искате индивидуален погасителен план. За това обаче трябва да дадете разумна причина. Презумпцията за месечните погасителни планове е принципа на заплащане на трудовите отношения в страната и всяко отклонение трябва да се обясни. По-важното е че то е ВЪЗМОЖНО, но само ако изрично го ИСКАТЕ. Трябва да знаете, че забавянето дори на 1 вноска ще направи вашия кредит нередовен и дава основание на банката да използва всички позволени от закона популярни и не толкова популярни мерки за събиране на дължимото. Нашия съвет е да не позволявате да се стигне до там. Обърнете се за съдействие към служител в банката или консултант и договорете с банката удобния ви погасителен план. Инициативата трябва да е ваша и за всяка постигната договорка трябва да имате подписан анекс и/или нов погасителен план.

Следва продължение