За ползите от рекламата

Всяко евро, вложено в реклама, добавя приблизително седем евро към БВП. Това означава, че вложените в реклама 92 милиарда евро през 2014 г. в ЕС са донесли 643 милиарда евро на БВП, представлявайки 4,6 % от общия БВП на общността. Това показва независимото проучване на консултантската компания Делойт, озаглавено  „Значението на рекламата“,

Според проучването рекламата влияе на икономиката в ЕС като цяло, стимулирайки конкурентоспособността, осигурявайки на потребителите информация за различни продукти и услуги и по този начин разширявайки техния избор. Това, на свой ред, стимулира иновациите, мотивирайки компаниите да създават все нови и нови продукти и услуги, позволявайки им да  изграждат конкретни  предимства спрямо конкуренти не само в Европа, но и в света.

Ползи, свързани със заетостта

Рекламата осигурява почти 6 милиона работни места в ЕС, което е 2,6% от общата заетост в общността. Приносът ѝ е по три направления:
На първо място това са хората, ангажирани директно в рекламната индустрия. Техният брой съставлява 16% от общо 5,8 милиона работни места, подпомогнати от рекламата. Изследването не отчита вътрешното производство на реклама т.е. това е консервативен процент.
На второ място, това са работните места, обезпечени от рекламата, в медиите и онлайн бизнеса, включващи журналисти и създатели на съдържание, както и заетите във външната реклама или в телевизията, например. Това са 10% от 5,8 милиона заети, благодарение на рекламата. Тези длъжности имат едновременно по-висока професионална сигурност и по-високо заплащане в сравнение с други специалности.

И на финала, рекламата подпомага създаването на работни места като цяло, в резултат на рекламните услуги. Тук се включват различни групи - от специалисти, заети в продажбите, до такива, подпомагащи рекламния бизнес в различни индустрии.

Социални ползи

Рекламата носи лични и социални ползи, финансирайки или частично финансирайки медийните услуги. Благодарение на рекламата, жителите на ЕС получават достъп до новини, забавления и различни комуникационни платформи, при това на много по-ниска цена, а често дори и безплатно.  Вложените през 2014 г. 92 милиарда евро в реклама всъщност са финансирали генерирането на всякакъв вид съдържание.

Външната реклама осигурява допълнителни ползи за гражданите под формата на подобрена градска среда, а търсачките пестят време и пари в търсене на информация.

Без рекламата, финансирането на медиите би намаляло. Това, от своя страна би довело до по-скъпи абонаменти за телевизионни програми, би се отразило на плурализма на вестниците и списанията, а радиостанциите биха изпитвали затруднение да осигуряват новини и забавление през целия ден. В добавка, професионалните спортове и културните събития биха се изправили пред необходимостта да търсят нови източници за финансиране.

Онлайн услугите, които гражданите на ЕС ползват безплатно или срещу незначителна такса, също се финансират от рекламата. Например около 70% от европейските граждани използват имейл, също така са активни в социалните медии.

„Рекламата е жизненоважен икономически двигател, който насърчава конкуренцията, движи иновациите в бизнеса и осигурява значителни ползи за обществото, финансирайки или частично финансирайки медийни услуги от новини до забавления. Политиците трябва да имат предвид, че ограниченията на рекламата имат икономически, културни и социални последствия“, казва Стефан Лорке, главен изпълнителен директор на Световната федерация на рекламодателите.

Европейската рекламна индустрия апелира за мораториум върху бъдещи рестрикции по отношение на рекламата. Гилдията е притеснена, че промените в Аудио-визуалните медийни услуги и директивите за ePrivacy, биха създали допълнителни ограничения, ощетявайки Европейската дигитална икономика и намалявайки нейния потенциал да създава местни шампиони и нови работни места.

„Рекламата има значение за заетостта, иновациите, културата и забавленията, и стимулира плурализма на медиите, което е от съществено значение за съвременното демократично общество“, убеден е Лорке.

Facebook comments