fbpx Започва пререгистрация на всички обекти, регистрирани по Закона за храните | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започва пререгистрация на всички обекти, регистрирани по Закона за храните

Във връзка с необходимостта от изготвяне на единен актуален национален регистър на всички обекти под контрола на Българска агенция по безопасност на храните, започват проверки и пререгистрация на обектите по Закона за храните на бланки на агенцията, в това число:
1. Oбектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход.
2. Oбектите за търговия на дребно с храни, с изключение на обектите за търговия на дребно, в които се предлагат само храни от животински произход.
3. Обекти за обществено хранене.
Проверките на обектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход ще се извършват от трима инспектори, а на обектите за търговия на дребно - от двама инспектори. Проверяващите експерти на Българската агенция по безопасност на храните ще съблюдават за съответствие на обекта по сградов фонд и оборудване, съответствие на технологична документация, добри производствени и хигиенни практики, спазване изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.
При проверките ще се определи минималната честота на текущите инспекции в обектите, съгласно разработените Указания за категоризирането им.