fbpx обекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

обекти

Още 14 магазина и общо 450 нови работни места до края на 2019 г.  планира да открие  JYSK България.
Българска агенция по безопасност на храните извършва засилени проверки на обекти за производство и търговия с риба и рибни продукти, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, обекти за търговия на д
 Ще продължим да работим по този начин, безкомпромисно и с непрекъснати проверки.
Инициираме създаването на работна група за облика на Слънчев бряг, за да решим проблема с преместваемите обекти.
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури извършва множество проверки по язовирите и водоемите в цялата страна за законността на извършвания улов и спазването на забраните за улов.
България е на 21-во място в света по конкурентоспособност на културните й ресурси според международните класации.
Днес бе даден стартът на комуникационната кампания за популяризиране на ЕДЕН (European Destinations of ExcelleNce – отлични туристически дестинации) дестинациите на България.
Във връзка с необходимостта от изготвяне на единен актуален национален регистър на всички обекти под контрола на Българска агенция по безопасност на храните, започват проверки и пререгистрация на обектите по Закона за храните на бланки на агенцията, в това число: 1.
Сашка Павлова, мениджър Продажби, агенция Faceoff
Като че ли да се подслушва, да се следи, без другият за знае днес е повече от актуално. Но тайното следене може да донесе сериозни печалби на една компания, когато е организирано като специфично изследване за нуждите на даден бизнес.