fbpx Защита на интелектуална собственост в Китай | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Защита на интелектуална собственост в Китай

В БТПП се проведе семинар за представяне на добри практики и гранични мерки за закрила на интектуалната собственост в търговския стокообмен между България и Китай.
За да защитите търговска марка в Китай трябва да се съобразите с една коренно различна култура, бизнес среда и език. Така например в Китай търговската марка на BMW, изписана на местен език се превежда приблизително по следния начин: ”Струвам скъпо, не ме пипай,” Примерът е само да илюстрира огромните различия между китайската и европейската култура, бизнес и език.
Стокообменът между Китай и Европа за 6-те месеца на 2009 г. е 160 млрд щ.д., а за 2008 - 250 млрд щ.д. Проблемът със закрилата на интелектуалната собственост в търговските отношения Китай-Европа е от изключителна важност защото голяма част от стоките, произвеждани в Китай заминават за Европа и все повече европейски фирми произвеждат в Китай.