fbpx Живот в екзабайт | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Живот в екзабайт

До 2015 г. свързаните в мрежа устройства ще достигнат повече от 15 милиарда или двойно повече от световното население. Общият глобален Интернет трафик ще се увеличи четирикратно до 2015 г., като достигне 966 екзабайта на година (1 екзабайт е равен на 1 млрд. гигабайта). Това анонсира в своята прогноза Сиско.
Прогнозираното увеличение в Интернет трафика между 2014 г. и 2015 г. е 200 екзабайта, което е повече от общия Интернет протокол трафик, генериран по света през 2010 г. Според Сиско, глобалният IP трафик, който е на ръба да достигне 1 зетабайт, което е равно на секстилион байта или трилион гигабайта до 2015 г., е движен от четири фактора. Ето кои са те:

- Увеличаващ се брой на устройствата: Процъфтяването на таблетите, мобилните телефони, свързаните устройства и други „умни” машини засилва необходимостта от свързаност. До 2015 - - ще има почти 15 милиарда мрежови връзки чрез устройства – включително от едно устройство до друго и повече от две връзки за всеки човек на планетата.
-  Повече интернет потребители: До 2015 г. ще има почти 3 милиарда интернет потребители – над 40% от прогнозирания брой на световното население.
-  По-висока широколентова скорост: Средната скорост на фиксираната широколентова връзка се очаква да нарасне четирикратно от 7 мегабита на секунда през 2010 г. до 28 Mbps през 2015 г. Средната скорост на широколентовата връзка вече е удвоена от 3.5 Mbps до 7 Mbps през последната година.
-  Повече видео: До 2015 г. 1 милион видео минути – еквивалента на 674 дни – ще се пренася през Интернет всяка секунда.

Още цифри

Общият глобален IP трафик се очаква да достигне 80,5 екзабайта на месец до 2015 г., което е растеж от приблизително 20,2 екзабайта на месец през 2010 г.
Средният глобален IP трафик през 2015 г. ще достигне 245 терабайта в секунда - еквивалента на 200 милиона човека, гледащи HD филм (1,2 Mbps) чрез стрийминг по едно и също време всеки ден.

В Централна и Източна Европа се очаква IP трафикът ще нарасне петкратно от 2010 – 2015 г., с общ годишен растеж от 39%. През 2015 г., еквивалентът в гигабайти на всички правени някога филми ще прекосява регионалните IP мрежи на всеки два часа.
Друг любопитен момент е, че Интернет видео трафикът ще представлява 42% от общия интернет трафик през 2015 г., показвайки ръст от 25% през 2010 г.
Трафикът на мобилни данни в региона ще нарасне 42-кратно от 2010 г. до 2015 г., с общ годишен растеж от 111%. Като цяло за Централна и Източна Европа, между 2010 г. и 2015 г. трафикът на мобилни данни се очаква да нарасне 3 пъти по-бързо от фиксирания IP трафик.
В Централна и Източна Европа количеството трафик на бизнес IP видео конферентните връзки ще нарасне двукратно от 2010 г. до 2015 г., с общ растеж 11%.

Основен фактор на растежа специалистите отчитат, че ще е Потребителското видео. Глобалната онлайн видео общност ще нарасне с приблизително 500 милиона потребители до 2015 г., увеличавайки се от над 1 милиард интернет видео потребители през 2010 г.

Друг фактор е бързото увеличаване на устройствата в световен мащаб. През 2010 г., персоналните компютри генерираха 97% от общия интернет трафик. Този процент ще падне на 87% през 2015 г., заради все по-честото използване на други устройства като смартфони, таблети и свързани телевизори. Достъпът до интернет на телевизорите с уеб възможности продължава да нараства и до 2015 г. 10% от глобалния потребителски интернет трафик и 18% от интернет видео трафика ще се консумира чрез телевизори.

Глобалният трафик на напреднало видео, включително триизмерно (3D) и телевизия с висока резолюция (HDTV), се прогнозира на нарасне 14 пъти между 2010 г. и 2015 г.
Глобалният трафик на данни през мобилен интернет ще нарасне 26 пъти от 2010 г. до 2015 г. до 6.3 екзабайта на месец (или 75 екзабайта на година).
До 2015 г., глобалният трафик peer-to-peer ще допринася за 16% от глобалния потребителски интернет трафик, спад от 40% през 2010 г.
Конферентните бизнес IP видео връзки са прогнозирани да нараснат шесткратно през прогнозния период, растейки повече от два пъти по-бързо от общия бизнес IP трафик, с темп на растежа 41% от 2010 г. до 2015 г.