fbpx Половината свят ще "минава" през мобилен интернет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Половината свят ще "минава" през мобилен интернет

Половината свят ще "минава" през мобилен интернет

До 2016 г. годишният глобален IP трафик ще надмине 1,3 зетабайта (1 зетабайт се равнява на един секстилион байта или един трилион гигабайта). Само очакваното увеличение на глобалния IP трафик между 2015 и 2016 г. е повече от 330 екзабайта, което е почти равно на общия размер на глобалния IP трафик, генериран през 2011 г. (369 екзабайта). Това показва последното изследване на Сиско.

Нарастването на трафика и навлизането на услугите се дължи на следните четири основни фактора:
1. Все по-голям брой устройства: Увеличаващият се брой таблети, мобилни телефони и други смарт устройства, както и връзките machine-to-machine (М2М), водят до увеличение в търсенето на свързаност. До 2016 г. ще има близо 18,9 млрд. мрежови връзки - почти 2,5 връзки за всеки човек на земята. За сравнение, връзките през 2011 г. са били 10,3 млрд.
2. Повече интернет потребители: До 2016 г. ще има 3,4 млрд. интернет потребители, които са около 45% от прогнозното население на света, изчислено от ООН.
3. По-бърз широколентов достъп: Очаква се средната фиксирана широколентова скорост да се увеличи почти четири пъти, от 9 Mbps през 2011 г. до 34 Mbps през 2016 г.
4. Повече видео: До 2016 г. 1,2 милиона видео минути, равняващи се на 833 дни (или повече от две години), ще пътуват в Интернет всяка секунда.
5. Повече Wi-Fi: До 2016 г., се очаква повече от половината от световния интернет трафик да се осъществява посредством Wi-Fi връзки.


През 2011 г. в световен мащаб има 1,7 млрд. потребители на домашен фиксиран интернет достъп. До 2016 г. прогнозата е те да достигнат 2,3 млрд. Цифровата телевизия ще бъде най-бързо нарастващата цифрова телевизионна услуга в световен мащаб с 694 милиона абоната през 2011 г., които до 2016 г. ще достигнат 1,3 млрд. В световен мащаб, онлайн музиката ще бъде най-силно навлязлата домашна интернет услуга ― през 2011 г. потребителите са 1,1 млрд. (63% от потребителите на домашен интернет). През 2016 г. те ще достигнат 1,8 млрд. (79% от потребителите на домашен интернет).

В световен мащаб, гласът през IP (VoIP) ще бъде най-бързо нарастващата домашна интернет услуга с 560 милиона потребителя през 2011 г., които през 2016 г. ще достигнат 928 милиона. Според прогнозата, мобилното видео ще бъде най-бързо нарастващата мобилна потребителска услуга в световен мащаб с 271 милиона потребителя през 2011 г., които до 2016 г. ще достигнат 1,6 млрд. През 2016 г. Азиатско-тихоокеанския регион ще генерира най-много IP трафик. 

През миналата година персоналните компютри генерираха 94% от потребителския интернет трафик. До 2016 г. техният дял ще спадне до 81% - демонстрирайки влиянието, което увеличаващият се брой и разновидност на устройства като таблети, смартфони и т.н. има върху това как потребителите и бизнеса достигат до и използват интернет.

До 2016 г. телевизорите ще обхващат повече от 6% от глобалния потребителски интернет трафик (над този от 2011 г. - 4%) и 18% от интернет видео трафика (над този от 2011 г. - 7%) ―което демонстрира влиянието на телевизорите с интернет достъп като приложим онлайн вариант за много потребители.

Потребителският SMS ще бъде най-силно навлязлата мобилна потребителска услуга ― през 2011 г. потребителите ѝ наброяват 2,8 млрд. (74 % от мобилните потребители), нараствайки до 4,1 млрд. (90 % от мобилните потребители) до 2016 г.

Facebook коментари