fbpx Четири основни правила за ефективност на маркетинга в социалните мрежи за ритейл брандовете | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Четири основни правила за ефективност на маркетинга в социалните мрежи за ритейл брандовете

Четири основни правила за ефективност на маркетинга в социалните мрежи за ритейл брандовете

Въздействието, което оказват различните социални канали е вече безспорно, видимо и измеримо във всяка една стъпка от процеса до осъществяването на продажба, като ефективността е тясно зависима от аналитичния подход към потребителите, познанието на техните навици и демографски специфики.

Ангажираността чрез създаване на релевантно съдържание е безспорно един от основните методи за привличане на вниманието на потенциалните клиенти, както и конвертирането им в лоялни такива, като добрата практика е посланията да са уникални и изготвени на база анализ на потребителското поведение до извършването на покупка. Примерите, изводите и бенчмарковете в тази статия са от представителна извадка на одити и маркетинг стратегии за социалните мрежи на клиенти от ритейл бизнеса конкретно за България.

Първото основно правило за постигане на ефективност на продажбите от социалните мрежи е, че „Маркетолозите трябва да са изследователи на потребителите“ и ще го подтвърдя със слайда по долу от презентацията на David Gosen, Управляващ директор “Digital Online & Telecoms” на Nielsen за Европа, на IAB Interact 2014 в Париж – най-значимото събитие за дигиталната индустрия в Европа.

Облъчването на аудиторията със съдържание, което не е релевантно на целите на бранда и е без яснота какво точно искаме да научим за поведението на потребителите е неефективно и не ни носи добавена стойност за тактиките в бъдещи кампании, чийто успех е тясно свързан с уникалността на посланията ни. Уникалност, която е абсолютно постижима при направен детайлен анализ кои публикации са донесли продажби, след колко време, каква демографска извадка и какво точно е било поведението на потребителите от социалните мрежи в сайта до извършването на покупката от него.

Второто основно правило за постигане на ефективност на продажбите от социалните мрежи е „Измервайте ефективността за бизнеса“. Настоявайте агенциите, които ви обслужват да се обвържат с конкретни KPI като ръст на продажби, стойност на посещение, процент на реализации от електронна търговия, ROI. Да се отчитат за извършената им работа на база тези параметри, а не да дават стойност на неща, които нямат реално такава, като брой фенове, последователи, шервания и т.н.

Третото основно правило за постигане на ефективност на продажбите от социалните мрежи е „Предоставяйте 24/7 съпорт на потребителите в социалните мрежи“. Това е основният начин за иницииране на лоялност към бранда ви и минимизиране на щетите при кризисни ситуации. Не случайно водещи световни фирми ползват социалните канали като съпорт център. Добра практика е екипът или фирмата, които ви обслужват да е запознат детайлно с целите ви, слабите места и опознаят в дълбочина всички аспекти на бранда ви. Изключително е удачно да има и достъп до ERP системата ви и да предоставят адекватни отговори на всички постъпили въпроси, като отговорите трябва да са в рамките на 30 до 60 мин. Всяка една минута отгоре би могла да има обратен за бранда ефект. Никога не забравяйте, че конкуренцията ви е „на един клик разстояние“ и всеки забавен отговор към клиент е потенциална загуба.

Причините за това са фактите, че в България:

  1. Един служител в дигитална агенция обслужва от 5 до 10 клиента едновременно, което категорично е непосилно и неефективно, особено ако се следва Първото основно правило за успешния маркетинг в социалните мрежи.

  2. Обслужването на клиентите (фен-страниците) е в рамките на работното време, което е неефективно, защото 63% от платежоспособните потребители ползват социалните мрежи след 18 часа и в периода 18 – 02 часа са най-натоварените като комуникация.

  3. Ниските цени на абонамент за обслужване, което се компесира често със стажантски програми с цел минимизиране на разходите и/или ниско заплащане, които не мотивират за отдаденост към клиента.

Четвъртото основно правило за постигане на ефективност на продажбите от социалните мрежи е „Оптимизирайте рекламния бюджет“ и е тясно свързано с Първото основно правило.

На база направени одити твърдим, че управлението на рекламните бюджети рядко е ефективно и още по-рядко се доближава да бенчмарка даден по-долу, понеже повечето рекламни кампании са съобразени с това да се усвои рекламния бюджет, а не да се получи ефективност за клиента и планирането им на месечна база ги прави негъвкави маркетингово. Работещо е да се следят активностите на конкуренцията ежедневно и да се реагира със съответни визии и послания, които да репозиционират и фокусират потребителя към предимствата на бранда.

Ако искате да разберете повече за дигиталния маркетинг и влиянието на социалните мрежи, може да научите повече от семинара, който списанието организира на 17.09.2014 г. Пълна информация на http://www.guerrilla-marketing.eu/

Facebook коментари