кредит

Малкият и средният бизнес са силно зависими от банковото кредитиране, което става все по-трудно и това затруднява възстановяването от кризата. 43% от компаниите в Европа отбелязват, че имат огромни трудности при достъпа до банково финансиране. Едва десет процента казват, че нямат проблеми. Най-тежка е ситуацията в текстилната и обувната промишленост, където е много трудно да се конкурират с евтината китайска промишленост.
Подзаглавие
Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център - с реални доказателства за бизнес обаче ще имате финансиране
 
Подзаглавие
Кредитното застраховане покрива риска от несъбираемост на вземанията
Финансовата криза и последвалия икономически спад засегнаха изключително тежко оборотните средства на разположение на бизнеса. Намалелите приходи от продажби, свитите кредитни линии, едновременно с изключително голямата междуфирмена задлъжнялост, са фактори, които изсмукват ликвидност от реалните производители, дистрибутори и търговци. Въпреки, че значителната задлъжнялост не е новост за фирмите в България, до скоро тя се компенсираше от бързо растящите продажби и лесния достъп до кредитен ресурс.
Петнадесет години след реалния старт на прехода в България, банковият бизнес е № 3 по печалби в България за 2004 г. с над 225 млн. евро нетна печалба (НСС). За 2005 по прогнозни данни се очертава ръст минимум от около 25% - или печалбата в системата се очаква да бъде в диапазона 280-300 млн. евро и вероятно ще излезе на второ място.
Едно от основните изисквания към един предприемач, за да получи банков кредит, е наличието на поне тригодишна бизнес история на фирмата му. Това условие, поставяно от финансовите институции у нас, често се оказва пречка за много хора да вземат заем и следователно да развиват дейността си. Ето защо малки фирми без история, както и дребни предприемачи могат да кандидатстват за средства по програмата за микрофинансиране на кооперация "Начала".
Г-н Хампарцумян, годината изтече, каква беше тя за Булбанк? - Добра година. Навлязохме във втората фаза от преструктурирането след придобиването на банката. Предложихме нови продукти за бизнеса, които досега бяха по-трудно достъпни - банкиране на дребно, кредитни карти, взаимни фондове. Ние предложихме и една от най-интересните и гъвкави ипотечни програми. През последната година банките представиха разнообразни програми за кредитиране, но бизнесът продължава да се оплаква, че е много трудно да вземеш кредит. Защо е така?
Чувстваме се победители след като, изтърпявайки всевъзможни унижения, сме получили кредит. И банките умело спекулират с това наше чувство. Но истината е, че дълбоко в нас усещането, че сме жертви, не ни напуска. Докато във финансово развитите държави един средно предприемчив човек лесно и безпрепятствено може да получи ресурс на не по-висока цена от 4-6%, то в България тя варира между шоковите цифри 9-20%! Възможно ли е от победител - жертва кредитополучателят да се превърне само в победител? Трудно. Но не е невъзможно
Преди година фирмата взима кредит от Насърчителна банка на стойност 127 000 евро. Борбата не е лека, но Александров защитава добър бизнес план и успява.