За имот с по-ниска от пазарната цена може да получите по-лесно кредит

За имот с по-ниска от пазарната цена може да получите по-лесно кредит

Най-добре сумата по месечната вноска да не надвишава 40% от месечния доход

В резултат на активността на банките и клиентите, ипотечните кредити през месец май са с 8% повече от тези през април. При ръста на обемите, средният размер на кредита е спаднал, от една страна в резултат на по-ниските цени на жилищата, а от друга – на по-големия дял, който малките областни центрове заемат в статистиката.

През месец май се появиха предложения за до 100% финансиране, но до сделки при тези условия се достига трудно. Желанието на клиентите да получат пълната сума най-често е нереалистично с оглед на техните текущи доходи и стойността на имота, който купуват. Освен правилно съобразяване на бюджета и сигурността на работното място, за определяне на процента финансиране ключова остава стойността на имота, неговата локация, качеството на строителство и текущото му състояние.

Очакванията ни са през следващите месеци ипотечни кредити да се теглят предимно за имоти, договорени на по-ниска от средната за района и типа жилище цена.”, споделя Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на КредитЦентър. По-ниската цена е гаранция за запазване на стойността на обезпечението и е един вид превенция, че при затруднения купувачът ще може бързо да продаде имота, без да търпи загуби. Добрата новина е повишаващата се ликвидност на пазара на жилищни имоти. Тя също е успокоителна за купувачите, нуждаещи се от външно финансиране за своята сделка.

През май 18% от клиентите са успели да договорят цена, по-ниска от цената, определена от независим оценител. В повечето случаи това са имоти, закупени с инвестиционна цел, собствениците на които се нуждаят от пари в брой в кратки срокове. Договорената по-ниска цена обаче не е гаранция, че имотът е подходящ за всеки клиент. С все по-голяма сила днес важат правилата за изчисляване и правилно определяне на възможностите на едно домакинство да обслужва кредит.

Когато пристъпвате към теглене на кредит, бъдете сигурни, че имате: добър имот, изгодна цена, сума за вноската, която не надвишава 40% от месечните ви доходи. Освен това отделете сума, равна на минимум 3 месечни вноски на депозит в банка. Това е една допълнителна защита, която при някакъв проблем – загуба на работа, нередовно изплащане на заплатата или друго, ще ви даде няколко месеца спокойствие, докато намерите изход от ситуацията, съветват специалистите.

Средният размер на изтеглените през месец май ипотечни кредити в страната е 36 420 евро. Съотношението евро/лева пък отново е в полза на еврото и е 94/6.

В столицата средният размер на изтеглените ипотечни кредити е 41 950 евро, което представлява понижение спрямо април с малко над 1000 евро. Спад в средния размер бележи и морската ни столица Варна, където тази стойност е 37 750 евро. В Пловдив средният размер на ипотечните кредити е с най-ниска стойност – 26 620, а в Бургас тя е 32 280, като 10% от изтеглените в града кредити са в българска валута.

Разпределение на клиентите по възрастови групи

18 – 25 г. 4,6%

26 – 35 г. 52,3%

36 – 45 г. 29,4%

Над 45 г. 13,7%

Като най-активни потребители на ипотечни кредити и през този месец се очертаха хората на възраст между 26 и 35 години. Те вече представляват повече от половината кредитополучатели. Хората между 36 и 45 години запазват втората си позиция в класацията на активните потребители на кредити, но процентът им продължава да пада и през май той е малко под 30%. Тенденцията най-младите да се активизират пък продължава и те заемат дял от 4.6% от всички кредитополучатели.

 

Общият оптимизъм на пазара на имоти и активността на банките дадоха отражение и върху сумите, които хората теглят. Най-предпочитаните кредити за периода са били тези между 30 000 и 50 000 евро – 46,26%. Запитванията за такъв размер на кредитите изпреварва с около 5% най-предпочитаните допреди месец суми между 10 000 и 30 000 евро.

През май 94% от кредитополучателите са теглили целево за покупка на нов имот. За лично ползване кредит са изтеглили останалите 6% от потребителите на ипотечни кредити.

Най-предпочитаният срок за погасяване на изтегления кредит продължава да бъде между 16 и 20 години. Това се счита за оптимален срок, даващ на потребителите баланс между оскъпяване и размер на вноската. Малко над 28% от хората пък предпочитат по-кратък период – между 10 и 15 години, което означава, че имат по-високи доходи или спестени средства, с които поемат по-голямо самоучастие в сделката.

% на финансиране – май 2010 г.

До 40% 5,4%

40% - 50% 16,8%

50% - 60% 30,9%

60% - 70% 22,3%

70% - 80% 24,6%

80% - 90% 0%

90% - 100% 0%

И през май най-голям дял заемат сделките с финансиране от 50% до 60% . Сходен с месец април остава и процентът на хората, които финансират 60% до 70% от покупката си с ипотечен кредит – малко над 22%. Расте обаче броят на хората, които използват 70% до 80% външно финансиране – тези кредитополучатели представляват почти ¼ от всички през месец май.

По данни от анализ на Кредит център 

Facebook коментари