fbpx Трябва ли да лъжеш, за да си добър търговец? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Трябва ли да лъжеш, за да си добър търговец?

Това лято е доста различно от предишните, когато през юли, освен за почивки, морета и гръцки острови, не можеше да чуеш друга тема. Тази година бизнесът като че ли се опитва да надбяга времето и надвисналата заплаха от нови щамове и всичко произтичащо от тях през есента. Затова си позволявам да ви занимавам с бизнес теми и през лятото и #Колонката на Гетов, поне засега, не е излязла в летен отпуск. 

В осем сутринта в съботния ден имах менторска сесия с ключов служител от търговска компания. Той сподели своето виждане, че, за да си търговец трябва да си до известна степен и лъжец. Това той го предава и на по-новите служители на компанията, които обучава.. Естествено не можах да се съглася с него, но се замислих колко голяма част от хората, занимаващи се с бизнес, смятат, че за да си търговец трябва да умееш да лъжеш. 

Всъщност може ли да си добър търговец, без да лъжеш?

Как въздействаш на себе си и другите, ако смяташ, че да си търговец и бизнесмен като цяло - означава да си лъжец?

Анти престижността на търговеца като професия в Европа и в Османската империя идва от средните векове, когато аристокрацията и земевладелците не са се занимавали лично с бизнес, а предимно са били рентиери или са имали управители от по-ниските съсловия. 

Векове наред на стария континент е господствала представата, че престижните професии са военен, лекар, професор, но не и търговец или лихвар (професия превърнала се в последствие в банкер). Колкото и богати да са били някои търговци и предприемачи, до буржоазните революции са си оставали по-ниско в социалната йерархия от другите съсловия с по-престижните професии. 

Умението да продаваш, е издигнато в култ

Успехът на САЩ се крие не в демокрацията, а в това, че търговската професия не се смята за срамна – напротив - умението да продаваш, е издигнато в култ. Този култ към продажбите всъщност създава и първото комерсиално (търговско) общество в съвременната история на човешката цивилизация. Това води до създаването на нови индустрии, базирани на комерсиализма – като киното, което на базата на стремежа да се продава достъпно забавление за масите, прераства в изкуство и това е само един от множеството примери. 

Друг ярък пример е възходът на турската икономика

До голяма степен се дължи и на това, че само за стотина години турците започват да се занимават с търговия и да уважават тази професия от най-малката й форма – дюкян на Капалъ чаршия в Цариград до огромните холдинг структури. Стотици години в Османската империя за турчина е било срамно да се занимава с търговия. Те са били основно държавни служители, военни или поземлени собственици. По тази тема препоръчвам един изключително интересен роман на Орхан Памук – „Джевджет бей и неговите синове“. 

Едно общество просперира икономически, когато смята търговията за почтена и достойна професията

Умението да продаваш, е изключително ценно качество, а не "търговец и курва не се става, а се раждаш такъв". Замислете се с какво сравнява българинът търговеца и после чакайте просперитет!

Един от най-вдъхновяващите примери за търговци допринесли за добруването на България са търговците на тютюн Евлоги и Христо Георгиеви, дарили огромна сума за построяването на Софийския университет. И това е само един от множеството примери, когато с търговия се занимават наистина почтени и достойни хора, мислещи за доброто на обществото. 

Променете си мисленето – може да си търговец, без да мамиш

Може да продаваш и да си честен човек. Може да си богат и да не си измамник и чорбаджия изедник. 

Когато едно общество започне да уважава хората, занимаващи се с продажби, тогава започва и неговия икономически просперитет. Разбира се, ако в недрата на земята му не бълбука нефт например, но и това не е гаранция. Примерите са много.

Богатството на едно общество се генерира от бизнеса, който се крепи на продажбите. Ако се съмнявате, питайте холандците, те най-добре го разбират.