кредитна карта

Нова функционалност при картовите разплащания на ПОС устройства, въвеждайки приемане на безконтактни транзакции с кредитни и дебитни карти ще бъде локирана на Дунав мост Видин – Калафат.
Хората много добре следят движението на парите си - 77% от анкетираните в последно проучване редовно проверяват баланса по своите сметки и 79% знаят с точност какъв е кредитният им лимит.
Електронните разплащания в България отчитат стабилен ръст през 2013 г. по данни на технологичната компания Visa Европа. Генерираният оборот на българския пазар се дължи на нарастващия брой трансакции на POS терминали. Те достигат 30 млн. и отчитат повишение от 30% в сравнение с 2012 г.
Кредитната карта е вид гъвкав кредит и най-добрият измерител за разходите по нея е Годишният процент на разходите (ГПР). Това съветва анализаторът Десислава Николова от www.MoitePari.bg.
Eвропейците не искат да носят пари в брой през ваканцията.
Изминалият октомври се оказа сравнително спокоен за банковия пазар в сегмент депозити по данни от Моите Пари. Едва 7 са банките, коригирали лихвите си по спестовни продукти. И през този месец беше отчетено влошаване в лихвите по срочни депозити, което затвърди тази тенденция.
Българските картодържатели ще похарчат средно по 249 лева за коледни подаръци според проучване1, поръчано от Visa.