Все повече трансакции с карти

С 24% на годишна база нарастват изхарчените средства при търговци с карти Visa . Броят на направените трансакции при търговци доближава 37,5 млн. и отчита повишение от 25% в сравнение с 2013 г. Общият брой карти Visa, издадени от български банки, достига 3,42 млн. Средната стойност на трансакция спада с 1,16% до 37,9 евро.

Общият обем изхарчени средства надвишава 5 млрд. евро за 2014 г., което е с близо 19% повече спрямо 2013 г. Този оборот е постигнат с над 28 млн. плащания при търговци, което е с 26,5% повече в сравнение с предходната година. Средният брой трансакции при търговци на дебитна карта Visa също нараства с 30% на годишна база. Онлайн разплащанията с карти Visa, приемани от членовете на Visa България, за първи път възлизат на 280 млн. евро, отчитайки почти 70% ръст през 2014 г. Стабилният растеж на e-търговията в България е сред най-големите в цяла Европа за периода и се дължи на все по-широкото навлизане на електронните разплащания сред българските потребители и онлайн търговци.

В края на финансовата 2014 година средно едно на всеки 6 евро, изхарчено на континента, се заплаща с карта Visa.


 

Facebook comments