лекарства

16 Март 2005

Реклама на лекарства в интернет

Българските фармацевтични компании и представителствата на международните компании за производство на лекарства са едни от най-ощетените от гледна точка на възможности за реклама.
Основната причина за сравнително малкия брой реклами на лекарства се корени в Закона за лекарствата и аптеките в...
16 Март 2005

Аптечният пазар в България се монополизира

    Бизнесът с лекарства и договореностите между аптеките и националната здравно-осигурителна каса "заляха" голяма част от медийното пространство през последния месец. За проблемите в бранша и за това как се прави аптечен бизнес в България екипът на сп. "твоят БИЗНЕС" потърси...
16 Март 2005

Етика в лекарствения бизнес

  Марин Згурев е председател на комисията по етика към Съюза на Фармацевтите в България. Има 43- годинишен опит в професията, работил е като управител на аптека, инструктор-фармацевт, началник
отдел "Аптечни заведения" и директор на "Аптечно предприятие" - Велико Търново.
От...
16 Март 2005

Изисквания при отваряне на аптека

Сп. "твоят БИЗНЕС" представя на своите читатели тези изисквания, цитирани от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

Аптеки могат да се откриват в партерни, приземни или надсутеренни помещения

достъпни за посетителите, като изискването за...
16 Март 2005

Лекарствени продукти


До присъединяването на България в Европейския съюз (ЕС) остават почти две години, в които секторът на лекарствени продукти, както и много други сфери от икономиката, трябва да изпълни определени изисквания. За да се продават свободно българските стоки на европейския пазар, едно от условията,...

Страници