fbpx Реклама на лекарства в интернет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Реклама на лекарства в интернет

Реклама на лекарства в интернет

Българските фармацевтични компании и представителствата на международните компании за производство на лекарства са едни от най-ощетените от гледна точка на възможности за реклама.
Основната причина за сравнително малкия брой реклами на лекарства се корени в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, който категорично не допуска рекламиране на фармацевтични продукти, които се отпускат по лекарско предписание. Единствените места, където е позволена рекламата на подобни продукти, са специализираните издания, предназначени за медицински специалисти.Фармацевтичните продукти, чието закупуване не изисква лекарско предписание, могат да бъдат рекламирани в медиите само при условие, че рекламите са одобрени предварително от Изпълнителната агенция по лекарствата.
Тези ограничения оказват пряко влияние и върху рекламата на лекарствени продукти в интернет, макар там традиционно да присъс-тват по-малък брой рекламодатели от фармацевтичния сектор. Това се дължи предимно на остарели схващания.

Повечето от фармацевтичните
компании поддържат собствени корпоративни сайтове


В голяма част от тях съществува подробна информация за произвежданите или предлагани от компанията продукти. Този факт е напълно достатъчен за маркетинговите специалисти на съответната компания. Те навярно смятат, че потребителите на интернет по цял ден издирват страниците на подобни компании и прекарват времето си в четене на информация за техните лекарства.
Не бих искал да ги разочаровам, но нещата стоят по друг начин.

Обемът на информацията в интернет нараства непрекъснато и шансовете някой да попадне случайно на тези сайтове на фармацефтичните компании стават все по-малки

Един от пресните примери е рекламната кампания на продукт, който помага на пушачите на откажат цигарите. Кампанията е планирана в почти всички видове медии. Компанията си е дала труда да направи дори отделен интернет сайт за продукта, но са счели, че не е необходимо да предвидят реклама на този сайт в мрежата. За мен това е грешно решение. Сайтът е изключително добър. В него по много подходящ начин е описан процеса на отказване от цигарите, а голям брой хора няма да имат възможност да го видят, защото липсва свързващ елемент. Няма какво да отведе потребителя до него.

Към момента се използват няколко начина за рекламиране на лекарствени продукти в интернет:

Пряка реклама
Тя е подходяща за продукти, които се продават свободно в аптеките. При нея могат да бъдат използвани рекламни форми, водещи директно към сайта на производителя (търговския представител) или такива, които водят в специално направени за целта промоционални сайтове, рекламиращи продукта. По този начин се рекламираше лекарствен продукт, предназначен за спешна контрацепция. Лекарството се вижда още на първата страница на сайта. При лансирането на този сайт бяха използвани рекламни банери в различни интернет медии.
Друг пример е как при реклама на специална програма за отслабване, продуктът също присъства на всички страници на сайта. Тук също имаме допълнителна информация, не толкова за проблема с наднорменото тегло, а за самата програма, упражнения, тактики на отслабване и др. В рекламната комуникация на програмата бяха предвидени рекламни банери в интернет, които насочваха потребителите към сайта.

Непряка реклама
Тя е подходяща, както за продукти със свободен режим, така и за тези, които се продават единствено по лекарско предписание. Обикновено при подобни кампании се използват специално изработени интернет сайтове, които са посветени на съответния медицински проблем. Информацията за него е изключително подробна и пълна, а съвсем елегантно се споменава продуктът на компанията, който решава проблема.
Пример за подобни кампании е български сайт, в който основната информация се отнася до женската фертилност и половото здраве. Въпреки това, създателите на тази интернет страница засягат различни етапи от живота - пубертет, първи връзки, семейство и др. Женската аудитория се запознава, както с информацията, така и с контрацептивните продукти, предлагани от компанията - собственик на сайта. При стартирането му

бяха използвани рекламни банери в популярните интернет медии

които рекламираха самия сайт като място за жени. Никъде в комуникацията не се споменаваше името на фармацевтичен продукт или производителите му.
В сайт, посветен на грипните заболявания, се обяснява подробно как се заразяваме от грип, как да се предпазим, как се извършва профилактиката и др. До миналата година той се рекламираше предимно в интернет посредством рекламни банери. През тази година по незнайни причини компанията не предвиди интернет комуникация. Това, най-после даде възможност на конкурентите й да създадат собствени сайтове с информация за грипа и да предвидят бюджети за интернет реклама.
В сайт, посветен на проблемите с наднорменото тегло, потребителите имат възможност да задават своите въпроси към специалисти и да получат отговор от тях. Естествено основната цел на страницата е да популяризира продуктът за отслабване на компанията. Сайтът се рекламира индиректно чрез рекламни банери в някои интернет медии.
Горните примери показват, че първите лястовици в интернет рекламата на фармацевтични продукти са вече факт. На този етап компаниите, произвеждащи или търгуващи с подобни продукти биха могли да използват принципите на реклама, залегнали в посочените примери.
Фармацевтичните компании трябва да осъз-наят, че интернет потребителите, достатъч-ни като обем, представляват значителен процент от целевите им групи и не бива да бъдат пропускани при рекламните комуникации.

Facebook коментари