МСП

17 Август 2010

600 проекти за технологична модернизация в МСП по ОП „Конкурентоспособност”

600 проектни предложения бяха подадени по процедурата BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” до крайния срок 10 август. Процедурата се финансира по линия на ОП „Конкурентоспособност”. По нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 млн. евро (97 791...
28 Юли 2010

Още 25 млн. евро кредитна линия за МСП

Българска банка за развтие (ББР) договори 25 млн. евро кредитна линия от германската банка KfW. Споразумението беше подписано днес от изпълнителните директори на ББР Димитър Димитров и Сашо Чакалски и от вицепрезидента на германската финансова институция Йоханес Файст и главния й мениджър проекти...
26 Май 2010

Холдингов фонд по инициативата JEREMIE за финансиране на МСП

Инициативата JEREMIE се осъществява по линия на приоритетна ос 3 от Оперативната програма „Конкурентоспособност” – „Финансови ресурси за развитие на предприятията”.
След ратификацията от парламента днес, предстои регистрирането на холдингов фонд с капитал от 199 млн. евро, който ще управлява...
17 Март 2010

Фирмите са погасили над 10% от заемите по кредитните линии

Над 10% от заемите, отпуснати от банките-партньори на Българска банка за развитие (ББР) по програмите за инвестиционно и оборотно финансиране на малки и средни предприятия вече са погасени. Към края на февруари над 270 заема на обща стойност над 48 млн. лв. са погасени от фирмите към търговските...
11 Март 2010

Внедряване на ERP система за управление на бизнеса в малки фирми – възможно ли е?

Системите за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) стават все по-необходими за всички типове компаниите, без значение от тяхната големина и икономически сектор. Те обаче имат сериозно финансово изражение, което често не е по симите на една по-малка фирма, с персонал от...
03 Март 2010

Нови 40 млн. евро за малкия и средния бизнес

Група Пиреос разширява своето сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с нова кредитна линия от 120 милиона евро за финансиране на малки и средни предприятия в четири държави – Албания, България, Румъния и Сърбия. Банка Пиреос България ще използва 40 милиона евро от цялата кредитна...
01 Март 2010

ERP системите ще стават все по-достъпни и за малкия и средния бизнес

ERP секторът е един от най-перспективните технологични браншове днес, както и един от ИТ сегментите, при които вече се наблюдават признаци за стабилизиране. Иван Аржентински, управител на фирма Алое Ко – разработчик на българска ERP показва няколлко причини за развитието на технологията.
Ако в...
19 Февруари 2010

Има ли условия в България да се прави бизнес?

Според класацията „Правене на бизнес” на Световна банка, се оказва, че България е на 44 място по индикатори за регулаторна среда за 2009 г. В класацията са намерили място 183 икономики. Този факт говори, че може би един път не сме “най-зле”. Не може да се отрече, че бяха взети някои краткосрочни...
19 Януари 2010

Активности по отношение на интелектуалната собственост

Три основни вида примерни стратегии за различни типове МСП
Какъв вид е вашата фирма, с какво се занимавате, колко служители имате, на кои пазари оперирате, как защитавате интелектуалната си собственост? Каква активност имате по отношение на иновациите? Това са само малка част въпроси, чиито задълбочени отговори ще ви помогнат да разберете къде се намирате...
17 Декември 2009

Повишаване на финансовия капацитет на малките и средни фирми

Много често, особено в условията на криза, възникват трудности с предоставянето на банкови заеми за МСП. Всяко предприятие се оценява според вътрешните правила на банката за стойността на неговото имущество и за степента на съществуващия кредитен риск. Колкото по-висок е рискът при дадено МСП (...

Страници