fbpx Малките фирми в България израстват технологично | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Малките фирми в България израстват технологично

Малките фирми в България израстват технологично

Как ви звучи да губите всяка седмица по три работни часа за решаването на някакви технологични проблеми във вашата фирма. Годишно това се равнява на 156 часа! Вярно, че труда на собственика на една малка фирма обикновено няма стойност, време, нерви. Този собственик обикновено е генералът, който се бие на първа линия на фронта, застанал дори преди войниците. Но ако тези 156 часа например инвестирате в търсене на нови партньори, сигурно ще имате поне един положителен резултат.

Съвремието ни дава възможности да улесним работата си, като все повече даваме възможност високите технологии да навлезат в бизнеса ни. Ново проучване на Microsoft сред малките и средни предприятия (МСП) в Европа, в което за първи път е включена и България, показва висок потенциал за развитие на компаниите, които разчитат на иновациите за разширяване на дейността си. Изследването на Ipsos Mori се основава на данни от над 6 800 анкетирани малки и средни фирми с до 25 служители в 22 страни. Изследването показва, че в България 41% от МСП не разполагат със служители за ИТ управление и най-често тази роля се поема от висшето ръководство.

Изключително положителен обаче е факта, че компаниите вече познават като цяло облачните технологии и две трети (65%) от МСП в ЦИЕ използват някакъв вид облачна услуга в сравнение с едва 45 % колегите им в Западна Европа. В нашия регион Украйна и Чехия са отличниците . начело с най-голям процент от преминали към облака фирми (съответно 85% и 75%, като и двете са доста над средната стойност за Западна Европа). Полша (52%) и Румъния (55%) са страните от ЦИЕ с най-нисък процент на компаниите, ползващи облачни технологии.

3/4 от МСП в България, които ползват облачни решения (77%) заявяват, че те са от решаващо значение за постигането на бизнес растеж.

Облачните малки и средни фирми смятат, че по-високата сигурност е основна причина за преминаването към този вид технологично решение. Интересното е, че това е в рязък контраст с останалите фирми, според които сигурността и загубата на данни (съответно 72% и 71%) са повод за загриженост при преминаването към облачни услуги. Компаниите с внедрени облачни технологии нямат такива притеснения и на практика посочват именно сигурността на данните (89%) и подобряването на онлайн сигурността (82%) сред най-големите ползи от облачните услуги за бизнеса, които взимат под внимание при избора си на ИТ. Това компенсира заблудата, че облакът означава намалена сигурност, при положение че повечето мигрирали към облака фирми считат обратното за вярно, като се базират на своя практически опит.

„Малкият и среден бизнес в ЦИЕ продължава да се развива с бързи темпове с помощта на иновативни технологии, а настоящото проучване показва, че преминалите към облака МСП изпреварват конкуренцията в останалата част на Европа. В много случаи, тъй като малките и средни фирми мигрират към облака на ранен етап, те повишават своята производителност и създават стабилна основа за растеж“, каза Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България.

Българите за пореден път показват, че са напредничави и склонни да приемат всяка технологична новост. 41% са склонни да направят допълнителни инвестиции в облачни услуги през следващата година.
Малките и средни компании в Румъния (83%) и Украйна (73%) са най-склонни да се съгласят, че облакът е от решаващо значение за растежа, следвани от България (68%).

Независимо от икономическия отрасъл, голям процент от малките фирми са изправени пред един и същи проблем - те трябва да постигат повече с по-малко. Правилните облачни решения могат да имат положително въздействие върху бизнеса им – повишаване на производителността, създаване на по-гъвкава работна култура и създаване на възможност за мениджмънта да се фокусира върху своите основни задължения и бизнес задачи.