fbpx Активности по отношение на интелектуалната собственост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Активности по отношение на интелектуалната собственост

Три основни вида примерни стратегии за различни типове МСП

Какъв вид е вашата фирма, с какво се занимавате, колко служители имате, на кои пазари оперирате, как защитавате интелектуалната си собственост? Каква активност имате по отношение на иновациите? Това са само малка част въпроси, чиито задълбочени отговори ще ви помогнат да разберете къде се намирате вие и каква стратегия да начертаете.

МСП от първи тип

Стартиращо предприятие, предлагащо стандартни продукти/услуги на местния пазар, с 5 до 10 служители и примерен месечен бюджет под 10,000 евро. Подобни МСП имат само базова активност в областта на иновациите и закрилата на своята интелектуална собственост. Предприятието може да запази своя марка (една или повече), като в почти всички случаи не се занимава с придобиване на права върху технически разработки или усъвършенствания на продукти или услуги. Предприятието предимно избягва нарушаването на чужди права при осъществяването на своята търговска дейност. Неговата стратегия е преди всичко пасивна и съсредоточена на местния пазар, в рамките на ограничена територия (напр. на територията на България). Наименованието на фирмата е подбрано така, че да не нарушава чужди права или да въвежда в заблуждение. То се индивидуализира на пазара чрез продукти/услуги, лицензирани от други предприятия или със своя собствена търговска марка или дизайни на продукти с национална регистрация.

МСП от втори тип


Стартиращо предприятие с инвестиционна цел, осъществяващо и развиващо производство или услуги, технологично ориентирано, с намерение за разширяване на международния пазар, с повече от 10 служители, с примерен месечен бюджет до 25,000 евро. Подобно предприятие притежава собствено know-how и има амбиция да изгради име и оригиналност на пазара с няколко конкретни продукта и/ или услуги задоволяващи определени потребности. Стратегията на подобно предприятие обикновено е активна и е насочена към придобиването на собствени права върху интелектуална собственост, вкл. на такива, свързани с технологично развитие – полезни модели, дори патенти. За дейността му често са необходими и права за териториите на други държави (регистрация на марка на Общността, дизайн на Общността, или регистрация на марка или дизайн по международен ред). Такова предприятие се нуждае от редовен мониторинг на своите права и на тези на конкурентите.

МСП от трети тип


Средно предприятие, с опит и известни традиции на местния пазар, произвеждащо продукти и развиващо наличното производство, с повече от 100 служители, утвърдена репутация на местния пазар и известна отличителност на пазарите в чужди държави. Този тип предприятие е ориентирано към лицензиране на по-сложни технологии. Това МСП има изключително активна маркетингова, рекламна стратегия и дейност в областта на закрилата и мониторинга на своето know-how и придобитите формални права. За него е задължително установяването на постоянен контакт със специалист в областта на закрилата на интелектуалната собственост.


МСП – малки и средни предприятия