МСП

19 Януари 2010

Активности по отношение на интелектуалната собственост

Три основни вида примерни стратегии за различни типове МСП
Какъв вид е вашата фирма, с какво се занимавате, колко служители имате, на кои пазари оперирате, как защитавате интелектуалната си собственост? Каква активност имате по отношение на иновациите? Това са само малка част въпроси, чиито задълбочени отговори ще ви помогнат да разберете къде се намирате...
17 Декември 2009

Повишаване на финансовия капацитет на малките и средни фирми

Много често, особено в условията на криза, възникват трудности с предоставянето на банкови заеми за МСП. Всяко предприятие се оценява според вътрешните правила на банката за стойността на неговото имущество и за степента на съществуващия кредитен риск. Колкото по-висок е рискът при дадено МСП (...
10 Декември 2009

Варненски студенти ще посетят офиса на ИА за насърчаване на МСП

Целта на посещението е обучаващите се в специалностите „Международен бизнес маркетинг” и „Бизнес-администрация” да се запознаят с принципите и организацията на работата по усвояване средства от европейските фондове и по-конкретно със същността и целите на Оперативна програма „Развитие на...
16 Декември 2005

През 2006-та година ще се отпускат повече кредити с инвестиционна цел


Г-жо Декер, каква е общата Ви оценка за изминалата банкова година?
-
През 2005 г. банковата система се движеше от стремежа на банките да разширят пазарния си дял, често използвайки агресивни стратегии. Те обогатиха предлаганата гама от...
16 Октомври 2005

Модерни ИТ системи и комуникации

  JNN Консулт ЕООД е първата маркетингова агенция в България, специализирана в областта на ИТ, интернет и интегрирания маркетинг. Агенцията е един от издателите на "Бяла книга на ИКТ в България 2000", "Бяла книга на ИКТ в малкия и средния бизнес в България" и "Бяла книга на българското...

Страници