МСП

11 Март 2010

Внедряване на ERP система за управление на бизнеса в малки фирми – възможно ли е?

Системите за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) стават все по-необходими за всички типове компаниите, без значение от тяхната големина и икономически сектор. Те обаче имат сериозно финансово изражение, което често не е по симите на една по-малка фирма, с персонал от...
03 Март 2010

Нови 40 млн. евро за малкия и средния бизнес

Група Пиреос разширява своето сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с нова кредитна линия от 120 милиона евро за финансиране на малки и средни предприятия в четири държави – Албания, България, Румъния и Сърбия. Банка Пиреос България ще използва 40 милиона евро от цялата кредитна...
01 Март 2010

ERP системите ще стават все по-достъпни и за малкия и средния бизнес

ERP секторът е един от най-перспективните технологични браншове днес, както и един от ИТ сегментите, при които вече се наблюдават признаци за стабилизиране. Иван Аржентински, управител на фирма Алое Ко – разработчик на българска ERP показва няколлко причини за развитието на технологията.
Ако в...
19 Февруари 2010

Има ли условия в България да се прави бизнес?

Според класацията „Правене на бизнес” на Световна банка, се оказва, че България е на 44 място по индикатори за регулаторна среда за 2009 г. В класацията са намерили място 183 икономики. Този факт говори, че може би един път не сме “най-зле”. Не може да се отрече, че бяха взети някои краткосрочни...
19 Януари 2010

Активности по отношение на интелектуалната собственост

Три основни вида примерни стратегии за различни типове МСП
Какъв вид е вашата фирма, с какво се занимавате, колко служители имате, на кои пазари оперирате, как защитавате интелектуалната си собственост? Каква активност имате по отношение на иновациите? Това са само малка част въпроси, чиито задълбочени отговори ще ви помогнат да разберете къде се намирате...
17 Декември 2009

Повишаване на финансовия капацитет на малките и средни фирми

Много често, особено в условията на криза, възникват трудности с предоставянето на банкови заеми за МСП. Всяко предприятие се оценява според вътрешните правила на банката за стойността на неговото имущество и за степента на съществуващия кредитен риск. Колкото по-висок е рискът при дадено МСП (...
10 Декември 2009

Варненски студенти ще посетят офиса на ИА за насърчаване на МСП

Целта на посещението е обучаващите се в специалностите „Международен бизнес маркетинг” и „Бизнес-администрация” да се запознаят с принципите и организацията на работата по усвояване средства от европейските фондове и по-конкретно със същността и целите на Оперативна програма „Развитие на...
16 Декември 2005

През 2006-та година ще се отпускат повече кредити с инвестиционна цел


Г-жо Декер, каква е общата Ви оценка за изминалата банкова година?
-
През 2005 г. банковата система се движеше от стремежа на банките да разширят пазарния си дял, често използвайки агресивни стратегии. Те обогатиха предлаганата гама от...
16 Октомври 2005

Модерни ИТ системи и комуникации

  JNN Консулт ЕООД е първата маркетингова агенция в България, специализирана в областта на ИТ, интернет и интегрирания маркетинг. Агенцията е един от издателите на "Бяла книга на ИКТ в България 2000", "Бяла книга на ИКТ в малкия и средния бизнес в България" и "Бяла книга на българското...

Страници