Проекти

12 Април 2010

MKB Unionbank отпуска кредити за проекти по Оперативни програми на ЕС

От стартирането на оперативните програми в България, MKB Unionbank активно участва в процеса на кредитиране на малките и средни предприятия при изпълнение на проекти, одобрени за финансиране от Европейските фондове. Кредитите, които банката отпуска, позволяват финансиране на нуждите на...
07 Април 2010

Управление на проекти по оперативни програми - първите стъпки

В условията на криза оперативните програми са източник за финансиране. С тяхна помощ фирмите могат да получат средства за реализиране на идеите си. Но както обикновено, нещата не са толкова безпроблемни както изглеждат на пръв поглед. Проблемите с финансирането на бизнес идеи по оперативни програми...
24 Март 2010

Посланиците на САЩ, Испания и Австрия са обнадеждени за бизнеса в България

Посланиците на Съединените Щати, Австрия и Испания се срещнаха днес с представители на български и международни компании, членове и партньори на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), за да обсъдят перспективите на бизнеса в България, неговата конкурентоспособност и възможности за реализация...
17 Март 2010

До 15-ти април се приемат кандидатури за Дарителската програма на Мото-Пфое

В ход е 13-тото издание на Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство на България могат да се включат проекти в двете категории „Опазване на природната среда” и „Съхраняване на културното наследство”. По-конкретно проектите може да се свързани с опазване...
10 Февруари 2010

Време за европроекти - 465 млн. евро за България по ОП -Конкурентоспособност

Кандидатстването за евро пари е сложен процес и съставянето на проекти изисква компетенция. Много фирми, които кандидатстват не успяха заради една или друга причина. Но все пак Европейската комисия е дала положителна оценка за съответствие на Оперативната програма „Развитие на...
16 Март 2008

Разработване на успешно проектно предложение по европейските фондове

След еуфорията на 2007 г., преминала в очакване на стартирането на програмите по Европейските фондове, в началото на 2008 г. фактите вече са налице: одобрени от Брюксел са всичките седем Оперативни програми за България, които ще действат през периода 2007-2013 г., много от тях вече са отворени като...
16 Март 2008

Работа на одитния орган по отношение на Оперативните програми

В съответствие с принципите за управление и контрол на оперативните програми залегнали в Регламент 1083/2006 и 1828/2006, определения за Одитиращ орган по оперативните програми на ЕС е Дирекция Одит на средствата от ЕС към Министерство на Финансите. Той е независим от управителния орган на всяка...
16 Март 2008

Цветанка Калфин, ръководител отдел Европейски фондове и програми Делойт ООД: Предимствата на Оперативните програми не трябва да се подценяват от българския бизнес

Всяка фирма може да подготви проект
с помощта на професионален консултант и да кандидатства за финансиране по Оперативните програми на ЕС. Преди да
се предприеме тази стъпка е необходимо да са съставени краткосрочен и дългосрочен план на фирмата.задължително е мениджмънтът да има ясна...
16 Март 2008

Чехия - добрата практика при усвояването на структурни фондове

Чехия стана пълноправен член на ЕС на 1 май 2004 г. Първите стъпки, които ние изминаваме днес, републиката вече е изминала и за нас е полезно да почерпим опита, който тя има. От Структурните фондове Чехия получава повече от
26 млрд. евро за периода 2007-2013 г.
Правителство е решило да...
16 Март 2008

Управление на проекти и мястото на консултантските фирми в процеса на Project Management

В “Алиса в страната на чудесата” кралят казва на Алиса “Започни от началото, и продължавай, докато не стигнеш до края, после спри”. Тези думи могат да послужат за дефиниране и описание на проект. Независимо от естеството на работата на проекта, процесите за управление на проекта спомагат за...

Страници