Търговия

16 Октомври 2004

Страната на пирамидите развива модерен бизнес

Освен туристическите атракции африканската република развива и модерен бизнес в различни насоки. Египет е известна като страна на търговията. Наличието на водни басейни дава допълнителна възможност за удобна връзка със света. На север бреговете и достигат Средиземно море, на изток червено море, а...
16 Октомври 2004

Държавен контрол върху хранителните продукти

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз фирмите от хранително-вкусовата промишленост трябва да се съобразяват както с нови изисквания и стандарти, така и с контрола, който държавата упражнява в този сектор от икономиката.
Държавният контрол се отнася за храните, които се...
16 Август 2004

Свободните зони - модерни логистични центрове за търговия и услуги

 Всеобщо е признанието, че свободните зони са важен инструмент на международната икономическа политика с цел развитие на свободна международна търговия.
Свободна търговска зона е тази, в която контролът е основан по-скоро на формалности, извършвани в съответствие с изискванията на...
16 Август 2004

Сладкарска къща "Неделя"

Сладкарска къща "Неделя" е основана на 01.04.1993 г. в София от Радослава и Георги Минчеви. През същата година е открита и първата сладкарница на площад "Баба Неделя", откъдето идва и името на веригата. В началото в нея са работили само трима човека, а собствениците, семейст-во Минчеви, сами...
16 Август 2004

Easytrade - глобална платформа за международна търговия

Когато едно малко предприятие планира да внесе или изнесе стоки, то се сблъсква със сложни процедури, документи, правила и закони. В резултат мнозинството предприемачи от малкия и среден бизнес възприемат участието си в международната търговия като участие, съпътствано с непреодолими трудности....
16 Август 2004

Представителството пред митническите органи по Закона за митниците

Той има съществено значение за търговските оператори, тъй като е непосредствено свързан с отговорността при подаване и приемане на митническите декларации за поставяне на стоките под режим, при разрешаването на определени митнически процедури и при възникването на вносно митническо задължение.
...

Страници