fbpx финанси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Чувстваме се победители след като, изтърпявайки всевъзможни унижения, сме получили кредит. И банките умело спекулират с това наше чувство. Но истината е, че дълбоко в нас усещането, че сме жертви, не ни напуска. Докато във финансово развитите държави един средно предприемчив човек лесно и безпрепятствено може да получи ресурс на не по-висока цена от 4-6%, то в България тя варира между шоковите цифри 9-20%! Възможно ли е от победител - жертва кредитополучателят да се превърне само в победител? Трудно. Но не е невъзможно
За да оцелее, един работодател трябва да се разплаща с работници, доставчици, майстори, данъчни служби и често с агресивни кредитори. Това крехко салдо на текущите активи към текущите пасиви е дефинирано неопределено като оборотен капитал /средства/. Всъщност какво точно представлява оборотният капитал и дали фирмите наистина знаят как да го управляват?  Текущите активи включват: