fbpx финанси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Работодателите могат вече да регистрират в НОИ новонаетите и освободени служители по електронен път. Единственият лицензиран доставчик за издаване на удостоверителни услуги е "Информационно обслужване" АД (ИО-АД). В качеството си на доставчик ИО-АД предлага сертификати за обикновен и универсален електронен подпис. Предвид голямото движение на работна ръка, универсалният електронен подпис дава възможност на работодателите да спестят време в динамичната бизнес среда.