fbpx 2 млрд. евро за преферентно финансиране на МСП за зелена трансформация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

2 млрд. евро за преферентно финансиране на МСП за зелена трансформация

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от Групата на Европейската инвестиционна банка (Групата на ЕИБ), подписа гаранционни споразумения с четири български банки, които ще отключат ново банково финансиране в размер до 2 милиарда евро в подрепа на устойчивия растеж и конкурентоспособността на малките и средни предприятия и ще допринесат за зелената трансформация на българската икономика.

Издаването на портфейлните гаранции е подкрепено от дела на държавата-членка в InvestEU за България и е в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на  България. Гаранциите от ЕИФ ще освободят кредитен ресурс на търговските банки и ще им дадат възможност да предоставят повече финансиране на предприятията при гъвкави и благоприятни условия.

ЕИФ ще предостави гаранциите на Пощенска Банка, ПроКредит Банк България, УниКредит Булбанк и Обединена Българска Банка - водещи кредитни институции в страната и дългосрочни партньори на Групата на ЕИБ. Операциите по предоставянето на гаранциите поставят началото на два финансови инструмента, всеки с бюджет от 75 милиона евро, в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Република България, представлявана от Министерство на иновациите и растежа, повери на ЕИФ ролята на партньор при реализацията на двата инструмента за портфейлни гаранции по Плана за възстановяване и устойчивост. Гаранциите ще се финансират от Механизма за възстановяване и устойчивост. Инструментите представляват важно средство за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия, за стимулиране на икономическия растеж и за насърчаване на зеления преход.

В рамките на Гаранцията за конкурентоспособност на МСП банките ще предоставят заеми при преференциални условия на малки и средни предприятия, за да подпомогнат укрепването на тяхната устойчивост и увеличаването на тяхната производителност в контекста на икономическа несигурност. Гаранцията за устойчивост ще бъде предназначена за инвестиции в действия в областта на климата, енергийната ефективност и възобновяемата енергия, предприемани от МСП и жилищни асоциации в подкрепа на прехода към зелена икономика.