fbpx 2012 г. ще е с ниска инфлация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

2012 г. ще е с ниска инфлация

2012 г. ще е с ниска инфлация

Ниска инфлация и ускоряване на темпа на растеж на БВП до 3.3% на годишна база през 2012 г. са част от очакванията за България, посочени в последния тримесечен анализ за икономиката на страните от Централна и Източна Европа, подготвен от анализаторския екип на УниКредит.

Икономистите на групата смятат, че цялата 2012 г. ще премине под знака на ниска инфлация, като сред причините за това ще бъде комбинацията от бавно възстановяване на вътрешното търсене и все още сравнително високата безработица. Според анализа обаче до края на 2011 г. инфлацията в България ще продължи да е проблем, въпреки индикациите за успокояване през втората половина на годината. „На годишна база потребителските цени ще достигнат своя пик през юни и юли, когато се очаква инфлацията да достигне 6%, а до края на годината да се успокои до около 4%“.

Заради трудностите в процеса на възстановяване в България и влошените перспективи пред световната икономика икономическият екип на банката очаква икономическият растеж да загуби част от скоростта си през следващите месеци. Въпреки това прогнозите за 2012 г. са за ускоряване на темпа на растеж на реалния БВП до 3,3%, от 2,8% през 2011 г. Това в комбинация с по-ниската инфлация ще улесни възстановяването на сектора на домакинствата.

По-доброто усвояване на средствата от Европейския съюз и евентуално трайно разрешаване на кризата с публичния дълг на Гърция, която в момента ограничава капиталовите потоци към целия регион на Балканите, ще са факторите, които очакваме да подкрепят увеличаването на инвестициите в икономиката на България през 2012 г.

По отношение на публичните финанси, анализаторите отчитат положителна тенденция. През първите четири месеца на 2011 г., бюджетът отчете дефицит от 0,7% от БВП в сравнение с над два пъти по-голям недостиг през същия период на 2010 г. (1.8% от БВП). Това е отражение на комбинация от значителен ръст от 11% на годишна база в постъпленията от данъци и 3,5% свиване на разходната част. Очакванията на анализаторите са България да редуцира бюджетния дефицит под 3% от БВП през тази година.

Facebook коментари