fbpx 87% от богатството на българите са жилищата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

87% от богатството на българите са жилищата

Почти няма българско семейство, което да няма поне едно собствено жилище. Това е спецификата на нас, българите, които смятаме, че сме стъпили здрава на краката си, когато имаме собствен покрив над главата. Не са малко и семействата, които притежават и повече от едно жилище. Да не говорим за вилни и селски имоти.


Според анализ УниКредит Груп за богатството на домакинствата в региона на Централна и Източна Европа, в България за разлика от развитите страни се запазва тенденцията основна част от общото богатство на домакинствата да се съставлява от недвижими имоти. „Това може да се обясни с традиционната склонност към инвестиции и спестявания в жилища, както и с много ниската степен на развитие на капиталовите пазари и твърде ограниченото предлагане на пазара на алтернативни форми за спестявания и инвестиции”, обяснява Милен Касабов, старши икономист в УниКредит Булбанк. Тази тенденция се очаква да се запази и в бъдеще. И ако общото богатство възлиза на 250 млрд. лева, то почти 240 млрд. лева от тях са в собствени жилища.

Очаквания има за нарастване на финансови активи, които постепенно ще заемат все по-голям дял, макар и с бавни темпове

В структурата на финансовите активи, депозитите продължават да растат със сравнително добри темпове, вследствие и на добрата доходност, която предлагат. В следващите две години вероятно те ще запазят високият си дял. Заедно с това, активите на пенсионните фондове останаха сравнително стабилни и обещават най-силен ръст през следващите две години, благодарение на гарантираните новопостъпващи средства ежегодно, ниската си база, а и по-консервативната инвестиционна политика, поради ограниченията за инвестиции в по-рискови инструменти.

Така за България 84% от финансовите активи се съхраняват в парични средства и депозити

едва 4 % в ценни книжа, 1% в колективни инвестиционни схеми, 1% застрахователни резерви и 10% в пенсионни фондове.

Според икономистите на УниКредит Груп финансовото богатство на българските домакинства ще расте и в бъдеще, макар и с по-ниски от досегашните темпове на растеж. Прицината е значително по-ниското проникване на финансови активи в България в сравнение с други страни от ЦИЕ.
Очаква се в следващите две години активите да нарастват по-бързо от задълженията.
В структурата на пасивите се наблюдава изпреварващ ръст на ипотечните кредити, които продължават да печелят дял за сметка на кредити, свързани с потреблението.
Вследствие на потребителския бум, наблюдаван у нас в последните години, проникването на потребителското кредитиране спрямо брутния вътрешен продукт доближи нивата в развитите страни. Очакванията са възстановяването на потреблението на стоки за дълготрайна употреба и свързаното с него кредитиране да отнеме по-дълго време. От друга страна,

ипотечното кредитиране ще продължи да бележи ръст

макар и с по-бавни темпове в следващите две години, поради спецификата си на по-дългосрочен кредит, все още по-ниската си степен на проникване, а и предпочитанията на домакинствата у нас за спестявания и инвестиции в жилища.