fbpx Какво прави един бизнес привлекателен за инвеститори? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво прави един бизнес привлекателен за инвеститори?

Водеща снимка
Да

Какво прави един бизнес привлекателен за инвеститори?

Често собственици на фирми ме питат дали инвеститорите ще имат интерес към тяхната фирма и какво да направят, за да привлекат повече интерес. Естествено основното нещо е колко печеливша е вашата фирма. В крайна сметка всеки един бизнес е създаден, за да прави пари. Колкото по-голяма печалба имате ще има и по-голям интерес от инвеститори.

Освен печалбата има и други фактори, които имат съществено значение при вземането на решения за покупка от страна инвеститорите.

Един от тях е доколко бизнесът е независим от собствениците. В България много от фирмите нямат изградена корпоративна структура и ако собственика го няма, то голяма част от бизнеса може да се стопи само в рамките на 6-12 месеца. В повечето случаи колкото е по-малка фирмата, толкова тя е по-зависима от собственика.

В България имаме фирми, които правят по 20 милиона оборот и пак са много зависими от собственика. Това е една голяма черна точка за всеки един инвеститор. В тази връзка има значение и доколко са прехвърляеми някои от активите на фирмата. Например договори с клиенти, наеми, банкови заеми. При една покупка на бизнес голяма част от тях стават изискуеми и ако не могат да се прехвърлят лесно на новия собственик, то той ще има допълнителен риск. Тогава е нормално да намали предлаганата цена, за да калкулира този риск.

Също така от значение за атрактивността на бизнеса е и колко диверсифицирана е клиентската му база. Ако генерирате голяма част от приходите си от 2-3 клиента, това няма да се хареса на купувача. Фактори като наличието на бариери за навлизане на пазара, високи капиталови изисквания за обновяване на машините и силни правителствени регулации, също влияят върху привлекателността на бизнеса в една или друга посока.

Не на последно място има значение и изграждането на силен мениджърски екип. Това обикновено е в пряка корелация с независимостта на компанията от собственика й. Ако имате силен мениджърски екип, то най-вероятно тя по-лесно би сменила собственика си, без да има съществени сътресения в дейността й.

Изброените примери, заедно с финансовите резултатите, са двата основни фактора за привличането на инвеститорски интерес.

Понякога не трябва да забравяме и външните фактори.  Наличието на неблагоприятна икономическа среда може да се окаже ключов фактор. За съжаление собствениците нямат влияние върху нея и затова по-добре да се концентрират върху останалите фактори.