fbpx 22.3 млн. лева за енергийна ефективност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

22.3 млн. лева за енергийна ефективност

В следващите месеци ще стартира изпълнението на конкретна програма, съгласно която в българската икономика ще бъдат инвестирани около 22,3 млн. лева. в проекти, свързани с енергийна ефективност. Средствата ще бъдат осигурени чрез заемно финансиране от дружество, регистрирано в Холандия, а именно - „ЧЕЗ Бългериан Инвестмънтс“ Б.В. Министерство на икономиката е официално уведомено за това и финансовият ресурс ще бъде предоставен, като изпълнение на  поетите ангажименти от ЧЕЗ по сключен Инвестиционния меморандум от 2006 г.  и съответните анекси, подписани по-късно.
„ЧЕЗ Бългериан Инвестмънтс“ Б.В. е дъщерно дружество на ЧЕЗ, а.с. Компанията е създадена на 3 януари 2011 г. във връзка с изпълнението на поетите ангажименти по подписания инвестиционен меморандум и анексите към него.