fbpx 80% от сградите у нас се поддържат непрофесионално | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

80% от сградите у нас се поддържат непрофесионално

В София бе открита Петата международна фасилити мениджмънт конференция, която събра специалисти и потенциални клиенти на услугата. Конференцията постави акцент върху значението на фасилити дейностите в жизнения цикъл на една сграда, както и върху ролята на този бизнес за екологичното равновесие в света.

Патрон на конференцията е Магдалена Малеева, считана за „пионер” на зеления начин на мислене в България. Обхватът и значението на дейностите, свързани с фасилити бизнеса, все още се подценява в нашата страна, но практиката в Германия ясно показва, че ролята му е фундаментална за развитието на икономиката. Това стана ясно от думите на проф. Куниберт Ленартс, първия професор по фасилити мениджмънт в Германия.
Сергей Койнов, изпълнителен директор на Forton International, консултантска компания в областта на бизнес имотите отбеляза, че 80% от собствениците на офис сгради в страната ни управляват и поддържат сградите си чрез собствени екипи. Това до голяма степен се дължи на заблуждението, че от сервизните такси на наемателите може да се генерира печалба, а професионалното управление е излишен разход. Неправилен е използването на т. нар. метод на отворената книга (open book), който активно се налага напоследък. При него таксата е фиксирана на 2 евро и в края на финансовата година общият разход за поддръжката на сградата се преизчислява, което води до доплащане и цената може да достигне до 3,5 евро за кв.м. В момент на криза, когато всеки търси най-малкия повод, за да потърси по-евтина дестинация, това може да се окаже фатално за запълняемостта на сградата и за нейния собственик.