fbpx Алиансът Рено-Нисан с нови оптимизации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Алиансът Рено-Нисан с нови оптимизации

От 1 април Алиансът Renault-Nissan ще започне въвеждането на инициативите за сливане в четири ключови области, с което се цели постигането на минимум 4,3 млрд. евро годишни синегрии към 2016.

Управленските екипи и бордовете на Renault и Nissan финализираха плановете за сливане след консултации с представители на работниците. Първоначално, през януари, Алиансът лансира проучвателни проекти за сливане в четири ключови области: инженерство, производство и управление на веригата за доставки, покупки и човешки ресурси. Според плана тези функции ще бъдат съвместно управлявани от Renault и Nissan чрез новоназначен Изпълнителен вицепрезидент на Алианса, ръководещ всяка една функция, и нов изпълнителен комитет, който да наблюдава сливането.

Четирите слети функции на Алианса с нови лидери са:

- Инженерство: Renault и Nissan ще комбинират Common Module Family инженерство, научни изследвания, развитие на задвижващите трактове (включително електрически автомобили), системно инженерство и тестови съоръжения и услуги.

- Производственo инженерство и управление на веригата за доставки: Новата слята функция за производство на Алианса ще покрие световна индустриална стратегия (включително снабдяване), производствен инженеринг, контрол на производството и управление на веригата за доставки.

- Покупка: Renault и Nissan се радват на интегрирана организация за покупки повече от десетилетие. Но конвергенцията на основни инженерни и производствени дейности ще доведе до по-голяма синергия при покупките.

- Човешки ресурси: Екипите на Renault и Nissan ще въведат общи HR процеси в Алианса, включително създаването на унифицирана „управление на таланта“ политика в световните активности на компаниите.

За да подпомага въвеждането и текущото развитие на структурата на новата организация, ще бъде създаден нов Management Committee Alliance, който ще се оглави от Карлос Гон.