fbpx Аутсорсинг сектора у нас може да се увеличи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Аутсорсинг сектора у нас може да се увеличи

Най-голямата българска аутсорсинг компания Софика Груп, отчита ръст от 35% на приходите от продажби за 2011 г в сравнение с предишната година. Ръстът на приходите на компанията
е два пъти по-голям от средния за фирмите от аутсорсинг сектора в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), регион считан за най-динамично развиващия се в индустрията.
Според световната аализаторска компания Gartner, средният ръст на приходите в сектора в региона на ЦИЕ е 15-20%. Постигнатите приходи са в резултат на разширяване на обхвата на работа с ключови клиенти на Софика Груп и разширяването на портфолиото от услуги, кое
то компанията направи през 2011г.
„Ако успеем да развием потенциала на градовете извън София, където има добре изградени университетски екосистеми и инфраструктура и съумеем да ангажираме съответните университети в процеса, за да се гарантира подготовката на специалисти в областта, можем да увеличим 3 пъти броя на заетите в аутсорсинг сектора в България.”, каза Стефан Бумов, изпълнителен директор на Софика Груп.

Заедно с това Софика е номинирана в 5 различни категории за една от най-престижните световни награди за контакни центрове – Contact Centre Award, която се връчва годишно от Международната асоциация за обмен на най-добри практики в контактни центрове (Global Association for Contact Centre best practices and networking).
Това е сериозно признание за качеството на предоставяните услуги от Контакния център на Софика Груп, тъй като тази година селекцията е много прецизна и кандидатите за отличиятав 28 категории са над 900 компании от 50 страни на света. Членовете на асоциацията наброяват 129 000.