fbpx Автомобилната индустрия в Турция и Русия е с повече перспективи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Автомобилната индустрия в Турция и Русия е с повече перспективи

Автомобилната индустрия в Турция и Русия е с повече перспективи

В условията на все по-големи рискове в автомобилната индустрия, компаниите от сектора се обръщат към новопоявяващите се пазари, особено към Турция, ориентирана най-вече към износа с конкурентни цени, и Русия, стимулирана от голям и динамичен вътрешен пазар. Присъствието на тези пазари е предизвикателство, но потенциалът им е по-голям от рисковете.

Сред основните рискове, освен променливия растеж, тези държави имат и други трудности. Турският автомобилен сектор и в нестабилна позиция, защото е много зависим от икономическото състояние на ЕС (където отива 40% от износа на страната) и от това следва проблем с високи такси. От друга страна, научно-изследователската и развойна дейност не е достатъчна, за да се справят с конкуренцията от страна на Централна и Източна Европа. В Русия международните подизпълнители се сблъскват с непрекъснат протекционизъм, въпреки скорошното присъединяване на страната към Световната търговска организация.

Въпреки тези проблеми, двете държави предлагат добри възможности за производителите и инвеститорите. Бързо растящата средна класа остава важен фактор за развитие, защото домакинствата се стремят да наваксат откъм автомобилно оборудване. Определено броят автомобили е недостатъчен: 151 автомобила на 1000 жители в Турция и 260 в Русия, в сравнение с 613 в държавите от Западна Европа. Привлекателността на тези пазари е подсилена от силната подкрепа от страна на техните правителства, чиято цел е да осигурят сериозен напредък.