fbpx Бизнес на бартер или как да търгуваш реални стоки с невидими пари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лъчезар Думанов, основател на Barterclub Bulgaria

Бизнес на бартер или как да търгуваш реални стоки с невидими пари

Първият бартер клуб е открит в Астрия още пред 1930 г. Тогава се въвежда и използването на допълнителни валути. От тогава в цял свят се създават хиляди допълниелни валути, които обаче не са алтернатива на монетарната. Статистиката показва, че в Щвейцария например, по време на криза се увеличава именно циркулацията на WIR франкът (разплащателната единица на WIR BANK) за разлика от монетарната единица – швейцарския франк. Последните години компаниите членки на International Reciprocal Trade Association (IRTA), с помощта на модерната бартер търговия, дадоха възможност на над 500 000 фирми от целия свят да пласират своя неизползван капацитет от продукти и услуги. Вместо да губи приходи, бартер индустрията успява да завърти около $ 10 милиарда долара чрез бартер сделки. В Турция например, също стремглаво набира скорост TURK Barter, който вече обединява повече от 10 000 местни фирми.

Българският Бартеклуб навърши 1 година и е пълноправен член на (IRTA). „Клубът е B2B мрежа, в която малки и средни фирми купуват и продават, без да се разплащат с пари. Колкото повече участници има, толкова по-лесно се работи. Нашата цел е Barterclub Bulgaria да стане национална организация и да се популяризира допълнителната валута – Бартерлев”, споделят създателите на родния клуб. Повече за неговата същност и за начина на опериране, разговаряхме с Лъчезар Думанов, един от основателите на клуба.

Г-н Думанов, не звучи ли малко странно в съвремието да се връщаме към разменната търговия?
- В нашето съвремие има шест пъти повече стоки и услуги, отколкото пари в циркулация. Представете официалните валути като камиони, чиято роля е да преместват стоките и услугите от едно място на друго В момента тези камиони са не стигат и не правят достатъчно курсове. Причините за това са ясни още преди десетилетия, а именно сбърканата монетарната система. Така че да отговоря на вашия въпрос: ние не се връщаме към разменната търговия, а използваме допълнителен механизъм, чрез който да подпомогнем движението на стоки и услуги, а това става с допълнителна валута” complementary currеncу” - в този смисъл Бартерлева е допълнителна валута, която се приема само от фирми търговци и лица упражняващи свободни професии.

Какви членове имате в българския Barterclub?
- Всякакви и най- разнообразни. Например: куриери, доставчици на кафе, вода, офис консумативи, адвокати, счетоводители, лекари, хотели, ресторанти, храни, напитки, подбор на персонал, озвучаване, СОТ, складове и много, много други. Виждате, че имаме членове от всеки сегмент на икономиката.

Как се става член? Какви фирми могат да участват? Има ли такси и комисионни? Те в каква валута са?
- За да за започнете да купувате с бартерлевове, от една страна вашите постоянни и съпътстващи разходи трябва да са минимум 2 000 лева на месец. В това число не влизат работни заплати, осигуровки, наеми, ток и вода. От друга страна, трябва да имате възможността да обслужвате нови бартер клиенти за минимум 2 000 бартерлева на месец, които ще ви осигурят плащането на вашите разходи. Фирмите трябва да са поне на 3 години и да нямат задължения към фиска. Нашите членове заплащат еднократна първоначална присъединителна такса и малък процент при всяка транзакция.

Може ли да се прави търговия на кредит, тоест да закупят повече стока, а да продадат по-малко и това да се компенсира от други търговци?
- Когато някой от участниците продаде стока или услуга на друг член на клуба на бартер, сметката на продавача се кредитира със съответния брой бартерни парични единици, а сметката на купувача се дебитира. С натрупаните по сметката си бартерни парични единици всеки участник в Бартерклуб България може да купува стоки и услуги от другите членове на клуба.
Чрез прибягването до клирингови условни парични единици се избягва основния недостатък на традиционната бартерна търговия, а именно че вече не е нужно всеки участник да купува директно от друг участник на когото продава и обратно.

Бихте ли могли на този принцип да търгувате с други държави?
- Да всички членове на ИРТА по света /световната асоциация на реципрочна търговия/ сме свързани с единна платформа и можем да търгуваме помежду си.

Има ли принципи, които трябва да се спазват при ценообразуването и предлагането?
- Всеки Член е длъжен да предлага на другите Членове стоките или услугите си на обичайните цени, изчислени в паричния им еквивалент в Бартерлева „BL”. Определянето на цени, по-високи от пазарните цени е считано за нарушение и е достатъчно основание за прекратяване на участие.

Какви са реалните ползи за една малка фирма?
- Нови клиенти, намалени разходи, безлихвени оборотни средства